0
00:00:11,000 --> 00:00:13,000
Přepis z dabingu SCRATCHY

0
00:00:39,000 --> 00:00:40,600
Právo na informace

1
00:01:07,464 --> 00:01:09,421
Bernarde. Ministr ještě nepřišel?

2
00:01:09,584 --> 00:01:11,495
Má jednání ve své pracovně.

3
00:01:11,664 --> 00:01:12,892
O čem?

4
00:01:13,064 --> 00:01:14,736
Není to nic důležitého.

5
00:01:14,904 --> 00:01:16,098
Chápu.

6
00:01:16,264 --> 00:01:19,062
A co to zde měl za jednání včera?

7
00:01:19,264 --> 00:01:21,903
Pan Ministr pouze měnil postup toho, jak má být informován

8
00:01:22,064 --> 00:01:24,373
o odpovědích na otázky parlamentu.

9
00:01:25,024 --> 00:01:29,415
Ale byli tam přítomni vedoucí tajemníci a další podřízení.

10
00:01:29,704 --> 00:01:33,743
V podstatě tam byli ti, co mu dodávají důležité informace.

11
00:01:33,904 --> 00:01:36,623
Bernarde, tohle musí přestat. Okamžitě.

12
00:01:36,784 --> 00:01:37,784
Proč?

13
00:01:37,944 --> 00:01:41,539
Když mluví s podřízenými může se dozvědět věci, o kterých ani my nevíme.

14
00:01:42,944 --> 00:01:46,857
- Naše postavení může být zpochybněno.
- Když to zvyšuje naši informovanost...

15
00:01:47,024 --> 00:01:50,334
Je bláhové zvyšovat si informovanost za cenu vlastní autority.

16
00:01:50,504 --> 00:01:51,504
Proč?

17
00:01:52,304 --> 00:01:54,420
Bernarde, přestaňte se mě ptát proč.

18
00:01:54,664 --> 00:01:55,664
Proč?

19
00:01:57,384 --> 00:01:59,944
Omlouvám se, mohl byste ten bod trochu rozvinout?

20
00:02:01,744 --> 00:02:04,895
Nezdá se Vám, že Ministr začíná řídit Ministerstvo?

21
00:02:05,304 --> 00:02:07,977
Ano a v podstatě mu to jde docela dobře.

22
00:02:08,144 --> 00:02:11,500
Ne, když Ministr začne v podstatě řídit své Ministerstvo,

23
00:02:11,664 --> 00:02:13,620
tak to v podstatě nejde velmi dobře.
........