1
00:00:40,263 --> 00:00:44,131
Dámy a pánové, dnes jsme se tu sešli...

2
00:00:45,435 --> 00:00:50,395
abychom si připomněli ztrátu
něčeho, co nám bylo milé.

3
00:00:51,708 --> 00:00:57,146
Dnes tu jsme proto, abychom se
rozloučili s naším přítelem,

4
00:00:57,847 --> 00:01:00,407
abychom se rozloučili s ideou.

5
00:01:01,451 --> 00:01:05,012
Někdo by mohl říct,
že se tu takto sejít...

6
00:01:05,088 --> 00:01:09,821
a vyjádřit smutek ze ztráty auta,
je zacházení až příliš daleko.

7
00:01:14,025 --> 00:01:20,282
<u>WHO KILLED THE ELECTRIC CAR?</u>

8
00:01:28,211 --> 00:01:34,673
<i>V roce 1996 se začala elektrická
auta objevovat na silnicích v Kalifornii.</i>

9
00:01:35,718 --> 00:01:37,845
<i>Byla tichá a rychlá,</i>

10
00:01:37,921 --> 00:01:41,880
<i>neprodukovala žádný dým
a jezdila bez benzínu.</i>

11
00:01:42,358 --> 00:01:47,318
<i>O 10 let později jsou skoro všechna tato auta pryč.</i>

12
00:01:49,799 --> 00:01:51,130
<i>Co se stalo?</i>

13
00:01:51,201 --> 00:01:55,399
<i>Proč bychom měli být pronásledováni
duchem elektrického auta?</i>

14
00:01:58,875 --> 00:02:02,367
<i>Toto nebylo poprvé
co bylo elektrické auto zabito.</i>

15
00:02:02,612 --> 00:02:06,275
<i>Před sto lety bylo na
silnicích víc elektrických aut</i>

16
00:02:06,349 --> 00:02:08,476
<i>než benzínových.</i>

17
00:02:08,918 --> 00:02:12,319
<i>Pro mnoho lidí bylo
elektrické auto věcí volby.</i>

18
00:02:12,922 --> 00:02:16,790
<i>Byla tichá a jednoduchá
a dala se nabíjet i doma.</i>

19
00:02:18,061 --> 00:02:22,464
<i>Na druhé straně benzínová auta
vyžadovala start klikou a produkovala dým.</i>

20
00:02:24,901 --> 00:02:28,268
Jsem tak stará, že si na
elektrická auta pamatuji,

21
00:02:29,405 --> 00:02:30,770
když byla na začátku existence.

22
00:02:30,840 --> 00:02:34,435
<i>Bylo mi tehdy asi šest let
........