1
00:00:06,080 --> 00:00:08,360
Dejisko Atény, 400 rokov pred Kristom.

2
00:00:08,960 --> 00:00:12,880
Skupina miestnych mysliteľov
sa dala dokopy, rozlieva sa víno a idey,

3
00:00:13,000 --> 00:00:15,920
(STEBLÁ TRÁVY)
plynú rýchlo a divoko. Debata je v plnom prúde

4
00:00:16,960 --> 00:00:20,680
a slovo má Sokrates.
Kto sa prihlási? Alcibiades,

5
00:00:21,360 --> 00:00:26,800
opitý, nádherný muž, ktorý je beznádejne
zamilovaný do jeho mentora Sokrata.

6
00:00:27,320 --> 00:00:29,960
Je to jedinečné, ale vo všetkých dialógoch,

7
00:00:30,360 --> 00:00:34,200
nemá posledné slovo Sokrates.
Má ho Alcibiades. Prečo?

8
00:00:34,560 --> 00:00:40,520
Pretože vášeň - hovorí aj Platón -
je v zásade a nemilosrdne ľudská.

9
00:00:41,320 --> 00:00:44,720
A najlepší spôsob ako ju skrotiť je

10
00:00:44,720 --> 00:00:46,800
prostredníctvom neúprosnej disciplíny.

11
00:00:46,880 --> 00:00:51,920
Podľa Sokrata zdravý spôsob života zahrňuje
neustále sústredenie sa jednotlivca na to,

12
00:00:52,160 --> 00:00:57,760
aby potlačil tie sily, ktoré
oslabujú alebo... alebo mätú

13
00:00:57,880 --> 00:00:58,960
jeho porozumenie svetu okolo seba.

14
00:00:59,760 --> 00:01:05,000
Prosí nás, aby sme oddali
naše životy tomuto druhu kontroly.

15
00:01:05,520 --> 00:01:08,000
Myslí tým každú možnú minútu.

16
00:01:08,400 --> 00:01:13,320
Sokrates rozoznával to, čo každý filozof

17
00:01:13,400 --> 00:01:16,720
a vierovyznanie v dejinách sveta.

18
00:01:16,920 --> 00:01:20,760
Od Platóna k Aristotelovi,
od Epikura k stoikom,

19
00:01:20,840 --> 00:01:26,160
od židovsko-kresťanskej civilizácie k budhistom -

20
00:01:26,280 --> 00:01:31,120
každý pozoroval, že
rovnováha pre šťastný život

21
00:01:31,160 --> 00:01:33,480
je len klamná.

22
00:01:33,680 --> 00:01:38,160
A to hneď vtedy, keď sme si senzačne
chybným ľudským spôsobom

........