1
00:00:34,350 --> 00:00:35,990
Určitě toho máš dost?

2
00:00:36,710 --> 00:00:37,990
Je to tak, jak by to Billy chtěl.

3
00:00:37,991 --> 00:00:40,150
Jo, no, já ne.

4
00:00:41,220 --> 00:00:42,200
Já nechci ani pohřeb.

5
00:00:42,270 --> 00:00:43,770
Spokojím se s tím
nejhlasitějším potleskem

6
00:00:43,771 --> 00:00:45,710
na promítání filmu při mém memoriálu.

7
00:00:45,900 --> 00:00:48,080
Hej, nemusíš na to umírání
tak spěchat.

8
00:00:48,090 --> 00:00:50,219
Kde jsou moje červený značkový lodičky?

9
00:00:50,220 --> 00:00:51,199
Jdeme na hřbitov.

10
00:00:51,200 --> 00:00:52,459
Měla bys tam ukázat úctu,

11
00:00:52,460 --> 00:00:53,720
ne svou tajnou zahrádku.

12
00:00:53,721 --> 00:00:57,329
Všechny nemůžeme být
nejstarší panna Westová.

13
00:00:57,330 --> 00:00:59,929
Hej, vy dvě, prokažte trochu úcty.

14
00:00:59,930 --> 00:01:00,910
Já prokazuju úctu.

15
00:01:01,080 --> 00:01:03,450
Billy by chtěl, abych na sobě měla tohle.

16
00:01:03,460 --> 00:01:05,529
Billy by chtěl, aby nebyl mrtvej.

17
00:01:05,530 --> 00:01:08,140
Já vím, že je pro tebe těžké
ho takhle ztratit.

18
00:01:08,310 --> 00:01:09,770
Můžu pro tebe něco udělat?

19
00:01:10,600 --> 00:01:11,810
Užs toho udělala víc než dost.

20
00:01:15,840 --> 00:01:17,239
Jste připraveni?

21
00:01:17,240 --> 00:01:19,349
Ahoj. Logane, poslyš, udělej mi laskavost.

22
00:01:19,350 --> 00:01:21,910
Až půjdeme na hřbitov,
možná bys mohl říct

23
00:01:21,920 --> 00:01:23,880
pár slov o Billym, víš, za rodinu?

24
00:01:23,890 --> 00:01:26,680
Vážně? Myslel jsem, že Cal to
........