1
00:00:01,100 --> 00:00:04,340
Česká televize uvádí
francouzský film

2
00:00:14,880 --> 00:00:19,640
ZAZIE V METRU

3
00:00:20,040 --> 00:00:23,200
Režie

4
00:00:23,720 --> 00:00:26,880
Podle stejnojmenného románu
Raymonda Queneaua

5
00:00:27,280 --> 00:00:32,040
Scénář

6
00:01:33,400 --> 00:01:37,800
Kdo tady tak smrdí?
Oni snad nevědí, co je hygiena.

7
00:01:38,560 --> 00:01:45,120
V Paříži má prý jen
11 procent bytů koupelnu.

8
00:01:46,120 --> 00:01:51,000
Tihle tady po koupelně
určitě ani nevzdechnou.

9
00:01:51,120 --> 00:01:54,800
A přitom je to
náhodně vybraný vzorek.

10
00:01:54,800 --> 00:02:03,000
Nepochybně nesmrdí víc
než lidi na jiném nádraží.

11
00:02:03,200 --> 00:02:07,840
A proč by měli?
Ale je to hrozný puch!

12
00:02:10,040 --> 00:02:15,840
- Co tady tak smrdí?
- To je Barbouze od Fiora.

13
00:02:17,600 --> 00:02:21,160
Tohle by se mělo zakázat,
takhle zamořovat vzduch!

14
00:02:35,520 --> 00:02:37,560
Tady, Jeanne!

15
00:02:58,040 --> 00:03:02,520
- Ty jsi můj strejda?
- Ano, já jsem tvůj strejda.

16
00:03:03,920 --> 00:03:06,960
- Krásně voníš.
- Barbouze od Fiora.

17
00:03:07,160 --> 00:03:11,480
- Navoníš mě taky?
- To je pro pány. - Nazdar.

18
00:03:12,840 --> 00:03:16,040
- Postaráš se mi o malou?
- Mužeš být klidná.

19
00:03:17,520 --> 00:03:24,760
Sejdeme se tu pozítří
u vlaku v půl sedmé ráno.

20
00:03:24,880 --> 00:03:28,120
- Natürlich.
- Jak se má tvoje žena?

21
00:03:28,120 --> 00:03:31,680
- Nezajdeš k nám?
- Nebudu mít kdy.
........