1
00:00:03,000 --> 00:00:08,000
BozhiSub uvádza

2
00:00:08,010 --> 00:00:12,000
preklad: Bozhi

3
00:00:12,010 --> 00:00:16,010
korekcia: Youko Akira

4
00:01:01,010 --> 00:01:04,820
<i>Dieťa hmly</i>

5
00:01:28,180 --> 00:01:29,620
Čo to má do bworkov znamenať?

6
00:01:31,100 --> 00:01:32,220
Čo to je?

7
00:01:47,340 --> 00:01:49,700
Hmmm, ako keby mala prísť búrka..

8
00:01:49,700 --> 00:01:52,780
Leto už dávno skončilo, nastáva koniec sveta!

9
00:01:52,780 --> 00:01:54,020
Ogrestov chaos!

10
00:01:54,020 --> 00:01:55,260
<i>Ogrestov chaos!</i>

11
00:02:14,580 --> 00:02:16,900
Hmm! Veru veru...

12
00:02:29,700 --> 00:02:33,460
Nazdar dedulo... Máš minútku času?

13
00:02:34,980 --> 00:02:38,300
Áno, poslednú tvojho života!

14
00:02:48,820 --> 00:02:50,860
Tá hmla nie je zlý trik,ale...

15
00:02:58,500 --> 00:03:02,540
Bravó, fakt presvedčivé!

16
00:03:02,540 --> 00:03:06,540
Zbaviť sa mojich poskokov ti nerobilo žiadny problém.

17
00:03:06,660 --> 00:03:09,820
Dokazuješ, že zdanie môže klamať.

18
00:03:16,780 --> 00:03:26,660
Pozri trebárs na mňa: napriek môjmu vzrastu mám obrovskú túžbu, ktorá ma núti vysávať wakfu zo všetkého živého.

19
00:03:27,980 --> 00:03:32,580
Prednedávnom mi moji sliediči našli ohromný zdroj wakfu.

20
00:03:32,580 --> 00:03:36,020
Postačujúceho ma navždy uspokojiť.

21
00:03:36,020 --> 00:03:39,820
Ale, dosť rozprávania!

22
00:03:39,820 --> 00:03:42,380
Prišiel čas, aby si mi povedal odkiaľ čerpáš

23
00:03:42,380 --> 00:03:45,140
tú neuveriteľnú silu.

24
00:03:45,820 --> 00:03:46,740
A tiež,

25
00:03:46,820 --> 00:03:49,620
čo to schovávaš v tom kočiari...

........