1
00:00:00,900 --> 00:00:02,693
V minulých dílech
The Vampire Diaries...

2
00:00:02,693 --> 00:00:05,321
Více než století jsem žil v utajení.
Až do teď.

3
00:00:05,446 --> 00:00:07,615
Vím, že je to riskantní.
Ale musím ji poznat.

4
00:00:07,615 --> 00:00:09,325
Elena jako by Katherine z oka vypadla.

5
00:00:09,409 --> 00:00:11,828
Ten náhrdelník...
je v něm bylina nazývaná sporýš.

6
00:00:11,869 --> 00:00:13,579
Chrání tě to před ovládáním.

7
00:00:13,871 --> 00:00:16,374
Naše láska ke Katherine nebyla skutečná, Damone.

8
00:00:16,457 --> 00:00:17,166
Přivedu ji zpátky.

9
00:00:17,208 --> 00:00:18,835
Pod kostelem je hrobka.

10
00:00:18,835 --> 00:00:21,546
To kouzlo ji uzavřelo v hrobce
a zachránilo.

11
00:00:21,712 --> 00:00:22,755
- Ahoj, Jenno.
- Logane.

12
00:00:22,797 --> 00:00:24,465
Kdo jsi?
Jennin přítel.

13
00:00:27,176 --> 00:00:28,803
Alaric Saltzman.

14
00:00:28,928 --> 00:00:29,887
Jsem váš nový učitel dějepisu.

15
00:00:29,929 --> 00:00:31,931
Tohle mi ukázala babča.
Jsem čarodějka.

16
00:00:34,517 --> 00:00:36,727
Jeho tvář vypadala tak...
Jsi v pořádku?

17
00:00:36,769 --> 00:00:37,895
Co se to děje, Eleno?

18
00:00:37,979 --> 00:00:39,105
Řeknu jí pravdu.

19
00:00:39,188 --> 00:00:41,858
Vím, že si myslíš, že jsi do mého života
přinesl všechno to zlo,

20
00:00:41,858 --> 00:00:43,234
ale můj život už špatný byl.

21
00:00:43,234 --> 00:00:44,360
Tohle je jiné.

22
00:00:44,402 --> 00:00:45,319
Já vím, co chci.

23
00:00:46,362 --> 00:00:47,905
........