1
00:00:06,700 --> 00:00:09,495
<i>Právě teď v městečku Coeur D'Coeurs,</i>

2
00:00:09,495 --> 00:00:12,979
<i>byla dívka jménem Chuck
na pohřbu svého otce.</i>

3
00:00:12,979 --> 00:00:14,558
<i>jediného rodiče, kterého poznala</i>

4
00:00:14,558 --> 00:00:17,475
<i>a kterého neúmyslně zabil</i>

5
00:00:17,475 --> 00:00:19,095
<i>chlapec, kterého milovala,</i>

6
00:00:19,095 --> 00:00:21,040
<i>který byl právě v tuto chvíli</i>

7
00:00:21,040 --> 00:00:23,308
<i>na pohřbu své matky,</i>

8
00:00:23,308 --> 00:00:26,225
<i>která ve skutečnosti zemřela dvakrát</i>

9
00:00:26,225 --> 00:00:28,534
<i>Poprvé jí praskla céva v mozku</i>

10
00:00:28,534 --> 00:00:31,450
<i>a Nedova matka padla na zem mrtvá.</i>

11
00:00:32,017 --> 00:00:35,541
<i>Ale malý Ned měl skrytý dar</i>

12
00:00:35,541 --> 00:00:39,025
<i>Dotykem dokázal oživit mrtvé.</i>

13
00:00:39,025 --> 00:00:41,375
Asi jsem se řízla. Jsem nešikovná.

14
00:00:41,537 --> 00:00:42,630
Zvonil už časovač?

15
00:00:43,197 --> 00:00:46,114
<i>Jeho dar však měl dva háčky</i>

16
00:00:46,600 --> 00:00:49,436
<i>Oživ mrtvolu na déle než jednu minutu</i>

17
00:00:49,436 --> 00:00:52,636
<i>a někdo jiný zemře místo něj</i>

18
00:00:57,659 --> 00:01:00,697
<i>Dotkni se mrtvoly podruhé a zemře znovu</i>

19
00:01:00,697 --> 00:01:03,208
<i>tentokrát navždy</i>

20
00:01:04,747 --> 00:01:08,636
<i>Malý Ned se cítil zodpovědný
nejen za smrt své matky</i>

21
00:01:09,122 --> 00:01:11,188
<i>ale i za smrt otce Chuck.</i>

22
00:01:11,755 --> 00:01:14,388
<i>Jeho pocit viny vzrůstal</i>

23
00:01:14,672 --> 00:01:17,669
<i>protože i on byl zamilovaný</i>

24
00:01:18,277 --> 00:01:21,275
<i>Když malý Ned znovu
potká dívku jménem Chuck</i>

25
........