1
00:00:01,880 --> 00:00:03,464
V minulých dílech
The Vampire Diaries...

2
00:00:03,632 --> 00:00:06,200
Více než století jsem žil v utajení.
Až do teď.

3
00:00:06,267 --> 00:00:08,296
Vím, že je to riskantní.
Ale musím ji poznat.

4
00:00:08,337 --> 00:00:10,137
Elena jako by Katherine z oka vypadla.

5
00:00:10,240 --> 00:00:12,750
Nemáš ani tušení,
jakou budoucnost jsem nám naplánovala.

6
00:00:12,890 --> 00:00:14,620
Ty, já a Damon.

7
00:00:14,820 --> 00:00:16,980
Naše láska ke Katherine nebyla skutečná, Damone.

8
00:00:17,180 --> 00:00:19,320
Katherine mě k ničemu nenutila.
Byl jsem si vědom úplně všeho.

9
00:00:19,620 --> 00:00:20,560
Pro mě to bylo skutečné.

10
00:00:20,595 --> 00:00:21,545
Přivedu ji zpátky.

11
00:00:21,580 --> 00:00:22,580
Řekni mi,
jak se mám dostat do té hrobky.

12
00:00:22,620 --> 00:00:24,300
- Ta kniha kouzel.
- Kde je?

13
00:00:24,320 --> 00:00:26,060
Podívej se do deníku.
Deník Jonathana Gilberta.

14
00:00:26,360 --> 00:00:27,640
Mohla bych si půjčit
ten deník tvého předka?

15
00:00:27,680 --> 00:00:28,680
Dal jsem ho svému učiteli dějepisu.

16
00:00:28,760 --> 00:00:30,260
- Alaric Saltzman.
- Damon.

17
00:00:30,460 --> 00:00:32,080
Takže ta kniha kouzel...
patřila Emily, že?

18
00:00:32,180 --> 00:00:33,660
Potřebuješ ji,
aby jsi mohl zvrátit to kouzlo.

19
00:00:33,860 --> 00:00:34,965
- Pomůžu ti.
- Dobře.

20
00:00:35,000 --> 00:00:37,560
Řekl jsem Damonovi,
že mu pomůžu přivést Katherine zpátky.

21
00:00:38,000 --> 00:00:39,420
Ale byla to lež.
Nemůžu ho to nechat udělat.

22
........