1
00:01:45,305 --> 00:01:46,597
Taxi!

2
00:01:58,970 --> 00:02:03,095
Promiňte,
nemáte oheň?

3
00:02:04,262 --> 00:02:06,095
A cigaretu navíc?

4
00:02:16,511 --> 00:02:18,225
Díky.

5
00:02:18,260 --> 00:02:21,052
Není nic lepšího,
než ranní cigáro.

6
00:02:21,087 --> 00:02:24,641
Kafe a cigáro.

7
00:02:24,676 --> 00:02:26,266
Nevěřil by jste,
jaký jsem měI sen.

8
00:02:26,301 --> 00:02:28,385
Zdálo se mi, že jsem zpátky doma
s mojí paní,

9
00:02:28,420 --> 00:02:30,385
a sedím vedle ní
v kuchyni...

10
00:02:30,420 --> 00:02:31,224
Taxi!

11
00:02:31,259 --> 00:02:33,551
...piju svoje kafe,

12
00:02:33,586 --> 00:02:36,050
kouřím cigáro.

13
00:02:37,592 --> 00:02:38,765
A moje paní říká:

14
00:02:38,800 --> 00:02:42,550
"Králíčku, proč dnes místo práce
nezůstaneš doma,

15
00:02:42,584 --> 00:02:45,758
a budeme spolu,
jen my dva, jenom tak?"

16
00:02:46,467 --> 00:02:49,597
Už nežije, ale...

17
00:02:49,632 --> 00:02:53,674
...kafe by bylo fajn,
přesně jako v tom snu.

18
00:02:54,590 --> 00:02:55,680
Ou...

19
00:02:55,715 --> 00:02:57,097
Poslyšte...

20
00:02:57,132 --> 00:02:58,715
Dám vám všechny moje peníze.

21
00:02:58,750 --> 00:03:00,389
- Mám jen 50...
- Hej!

22
00:03:00,424 --> 00:03:02,923
Pokud to nestačí,
půjdu s vámi k bankomatu,

23
00:03:02,958 --> 00:03:05,388
........