1
00:00:30,003 --> 00:00:35,038
<font color="#ec14bd">Sync by honeybunny</font>
<font color="#ec14bd">www.addic7ed.com</font>

2
00:00:35,959 --> 00:00:39,959
<i><b><u>S02E08
Third Base or The Rash</u></b></i>

3
00:00:40,460 --> 00:00:44,760
<i><b>Překlad: Big Willie</b></i>

4
00:00:45,260 --> 00:00:48,896
<i># Need a new love? #</i>

5
00:00:48,930 --> 00:00:51,698
<i># Hey, I'm ready #</i>

6
00:00:53,368 --> 00:00:55,903
<i># Want my time? #</i>

7
00:00:57,705 --> 00:01:01,108
<i># I'm willing, yeah #</i>

8
00:01:01,642 --> 00:01:03,577
<i># 'cause I'm the one #</i>

9
00:01:03,592 --> 00:01:05,646
<i># Who's gonna show #</i>

10
00:01:05,680 --> 00:01:08,882
<i># When there's nobody #</i>

11
00:01:09,484 --> 00:01:11,718
<i># I'll be your man #</i>

12
00:01:15,657 --> 00:01:17,758
<i># Yeah, I'm the one #</i>

13
00:01:17,792 --> 00:01:19,593
<i># Who's gonna show #</i>

14
00:01:19,698 --> 00:01:21,995
<i># When there's nobody #</i>

15
00:01:23,602 --> 00:01:25,799
<i># I'll be your man #</i>

16
00:01:27,636 --> 00:01:29,736
<i># I'll be your man #</i>

17
00:01:30,672 --> 00:01:32,773
<i># All right. #</i>

18
00:01:39,474 --> 00:01:41,574
<b>Srovnejte se s tímhle, kurvy!</b>

19
00:01:47,075 --> 00:01:48,475
<b>Vykuř tohohle vlka!</b>

20
00:01:49,639 --> 00:01:51,641
<i>A všechno tvoje
vybavení je taky pryč.</i>

21
00:01:51,675 --> 00:01:55,111
<i>Vzali všechno.
Myslíš, že to byli kluci z Lakelandské střední?</i>

22
00:01:55,145 --> 00:01:56,746
Nevím, Miku.

23
00:01:58,549 --> 00:02:01,351
Očividně odněkud,
kde mají dobrou katedru umění.

24
00:02:04,555 --> 00:02:06,189
Nemyslíš si, že tvůj kluk...?
........