1
00:00:23,537 --> 00:00:26,623
Nebuďte smutný, Admirále.

2
00:00:28,375 --> 00:00:30,669
Je to logické.

3
00:00:34,088 --> 00:00:37,633
Potřeby většiny převažují

4
00:00:39,760 --> 00:00:42,763
nad potřebami menšiny,

5
00:00:42,847 --> 00:00:44,723
nebo jednotlivce.

6
00:00:44,765 --> 00:00:46,892
Byl jsem

7
00:00:46,934 --> 00:00:49,395
a vždy budu

8
00:00:49,437 --> 00:00:51,856
vaším přítelem.

9
00:00:54,399 --> 00:00:56,484
Žijte dlouho

10
00:00:57,527 --> 00:00:59,070
a blaze.

11
00:01:03,950 --> 00:01:06,369
Sešli jsme se dnes k uctění

12
00:01:06,453 --> 00:01:10,373
památky našeho drahého zesnulého.

13
00:01:11,791 --> 00:01:15,419
Tato smrt je předzvěstí nového života,

14
00:01:15,461 --> 00:01:17,921
vychází slunce nového světa,

15
00:01:17,963 --> 00:01:20,257
jemuž náš přítel obětoval život.

16
00:01:20,340 --> 00:01:22,426
Pro jeho ochranu a rozkvět.

17
00:01:22,509 --> 00:01:27,097
Jeho čin vyvěrá
z hluboké moudrosti a poznání.

18
00:01:29,808 --> 00:01:34,437
Mohu říci o svém příteli jen tolik.

19
00:01:36,647 --> 00:01:42,111
Ze všech duší, které jsem
poznal na svých cestách,

20
00:01:42,153 --> 00:01:44,447
ta jeho byla...

21
00:01:47,784 --> 00:01:48,868
nejlidštější.

22
00:01:51,329 --> 00:01:54,873
K poctě zbraň!

23
00:02:13,641 --> 00:02:18,521
Nekonečný vesmír.

24
00:02:18,562 --> 00:02:24,485
Toto jsou cesty hvězdné lodi Enterprise,

25
00:02:24,527 --> 00:02:26,487
........