1
00:00:01,067 --> 00:00:01,867
*Jeremyho...*

2
00:00:02,000 --> 00:00:02,700
*...pytel zpráv*

3
00:00:02,733 --> 00:00:03,633
*Jeremyho...*

4
00:00:03,733 --> 00:00:04,367
*...pytel zpráv

5
00:00:06,200 --> 00:00:08,767
Tak jdem na to, GO!

6
00:00:08,767 --> 00:00:09,833
... e-mail.

7
00:00:10,000 --> 00:00:12,033
Jeremy....

8
00:00:12,033 --> 00:00:14,500
...snažím se dostat moji holku ke hraní, ...

9
00:00:14,500 --> 00:00:17,100
... ale vypadá to, že o to nemá vůbec zájem.

10
00:00:17,100 --> 00:00:21,000
Došlo to až tak daleko, že jsem ji koupil k narozeninám DSko.

11
00:00:21,500 --> 00:00:22,833
Ale stále nic.

12
00:00:23,533 --> 00:00:25,767
Nehraje dokonce ani ve volém čase.

13
00:00:26,567 --> 00:00:29,933
Co mám dělat? Nob z Montrealu.

14
00:00:31,133 --> 00:00:32,667
No Nobe...

15
00:00:33,400 --> 00:00:37,000
... víš jako, ne všichni se do hraní her nedostanou, víš co.

16
00:00:37,967 --> 00:00:40,467
Prostě jako něktěří lidé ať se snaží sebevíc, jako...

17
00:00:40,900 --> 00:00:42,000
... to prostě nedokážou.

18
00:00:42,033 --> 00:00:44,567
Je to jako úplně nová úroveň noobovosti, víš co.

19
00:00:45,400 --> 00:00:50,667
Noobové co se ani jako nesnaží jako se snažit hrát hry.

20
00:00:51,200 --> 00:00:52,567
Těmhle noobům se říká noogles...

21
00:00:53,067 --> 00:00:56,233
víš co, chudáci noogles, jako vlastně když byli ještě děti...

22
00:00:56,567 --> 00:00:59,600
... tak jejich rodiče, jim jako něřekli jak se jako správně bavit.

23
00:00:59,600 --> 00:01:03,500
Tak jako ta zábavná jako část mozku se jako nevyvynula.

24
00:01:03,600 --> 00:01:06,800
A tak teď se tak jako potácí životem,..

25
00:01:06,800 --> 00:01:11,633
...jako se baví a jako někdy tancujou
a jako poslouchaji špatnou hudbu.
........