1
00:00:03,532 --> 00:00:07,942
THE CLOSER 6x07
MYSLIEŤ NEUVÁŽENE

2
00:00:12,892 --> 00:00:16,301
<i>Rozumiem. Prebieha 211-ka. Padli
výstrely. V banke Jefferson American.</i>

3
00:00:16,302 --> 00:00:18,590
<i>Armstrongová 21701.</i>

4
00:00:18,591 --> 00:00:20,531
<i>Letka 14 je na ceste.</i>

5
00:00:21,108 --> 00:00:23,635
<i>Ochranka mohla byť
vnútri postrelená.</i>

6
00:00:24,988 --> 00:00:26,067
<i>Bež, bež.</i>

7
00:00:26,691 --> 00:00:29,395
Počuj, ja neviem, netuším.

8
00:00:40,917 --> 00:00:43,183
<i>Letka 14, dvaja chlapi
utekajú po parkovisku.</i>

9
00:00:43,184 --> 00:00:45,164
<i>Podozrivý číslo jeden
má na sebe hnedú kombinézu.</i>

11
00:00:45,165 --> 00:00:48,252
<i>Chlapi, drží pušku. Je možné,
že vnútri zastrelil ochranku.</i>

13
00:00:48,253 --> 00:00:50,107
<i>- Buďte opatrní.
- Poďme, poďme.</i>

14
00:00:50,108 --> 00:00:51,122
<i>Stáť!</i>

15
00:00:52,547 --> 00:00:54,027
<i>Dobre, dôstojníci
ich prenasledujú.</i>

16
00:00:54,028 --> 00:00:56,588
<i>Dôstojníci ich prenasledujú.
Vidím ich severne na Edisonovej.</i>

18
00:00:56,589 --> 00:00:58,532
<i>Blížia sa k Douglasovej.</i>

19
00:00:59,152 --> 00:01:00,459
<i>Streľba! Streľba!</i>

20
00:01:00,460 --> 00:01:03,652
<i>Dôstojníci potrebujú pomoc! Som
na Edisonovej a mierim na Douglasovú!</i>

22
00:01:03,653 --> 00:01:05,299
<i>Dôstojníci potrebujú pomoc!
Padli výstrely.</i>

23
00:01:05,300 --> 00:01:08,415
<i>Stratil som ich medzi stromami.
Partner, obleť to dookola. Obleť to.</i>

25
00:01:09,604 --> 00:01:10,986
<i>Dobre, dobre, opäť
ich mám. Znova ich vidím.</i>

26
00:01:10,987 --> 00:01:14,672
<i>Bežia na východ k južnej strane. Presne
tá biela budova. Áno, sú presne pred vami.</i>

29
00:01:14,672 --> 00:01:17,678
........