1
00:00:03,532 --> 00:00:07,942
THE CLOSER 6x07
MYSLET NEUVÁŽENĚ

2
00:00:12,892 --> 00:00:16,301
<i>Rozumím. Probíhá 211-ka. Střílí se.
V bance Jefferson American.</i>

3
00:00:16,302 --> 00:00:18,590
<i>Armstrong 21701.</i>

4
00:00:18,591 --> 00:00:20,531
<i>Letka 14 je na cestě.</i>

5
00:00:21,108 --> 00:00:23,635
<i>Rozumím, ochranka uvnitř
je asi postřelená.</i>

6
00:00:24,988 --> 00:00:26,067
<i>Běž, běž.</i>

7
00:00:26,691 --> 00:00:29,395
Poslyš, já nevím...netuším.

8
00:00:40,917 --> 00:00:43,183
<i>Letka 14, dva chlapi
běží přes parkoviště</i>

9
00:00:43,184 --> 00:00:45,164
<i>Podezřelý číslo jedna...
má na sobě hnědou kombinézu.</i>

11
00:00:45,165 --> 00:00:48,252
<i>Chlapi, drží pušku. Je možné,
že uvnitř zastřelil ochranku.</i>

13
00:00:48,253 --> 00:00:50,107
<i>- Buďte opatrní.
- Pojďme, pojďme.</i>

14
00:00:50,108 --> 00:00:51,122
<i>Stát !</i>

15
00:00:52,547 --> 00:00:54,027
<i>OK, důstojníci je pronásledují.</i>

16
00:00:54,028 --> 00:00:56,588
<i>Důstojníci je pronásledují.
Vidím je severně na Edisonové.</i>

18
00:00:56,589 --> 00:00:58,532
<i>Blíží se k Douglasové.</i>

19
00:00:59,152 --> 00:01:00,459
<i>Střelba! Střílí se!</i>

20
00:01:00,460 --> 00:01:03,652
<i>Důstojníci potřebují pomoc! Jsem
na Edisonové a mířím na Douglasovu!</i>

22
00:01:03,653 --> 00:01:05,299
<i>Důstojníci potřebují pomoc!
Padly výstřely.</i>

23
00:01:05,300 --> 00:01:08,415
<i>Ztratili se mi pod stromy.
Kámo, obleť to dokola. Obleť to.</i>

25
00:01:09,604 --> 00:01:10,986
<i>Dobře, dobře, už je mám.
Zase je vidím.</i>

26
00:01:10,987 --> 00:01:14,672
<i>Běží na východ k jižní straně. Přesně,
ta bílá budova. Jo, jsou přímo před vámi.</i>

29
00:01:14,672 --> 00:01:17,678
<i>Ten v hnědé kombinéze s puškou,
........