1
00:00:02,711 --> 00:00:03,711
Myslíš to vážne?

2
00:00:03,796 --> 00:00:04,796
Samozrejme.

3
00:00:04,880 --> 00:00:06,339
Je v poriadku?
Predpokladám, že áno.

4
00:00:06,423 --> 00:00:07,590
Jack!

5
00:00:08,258 --> 00:00:09,300
Prevetrám ho po parku.

6
00:00:09,385 --> 00:00:10,843
Musí si natiahnuť nohy.

7
00:00:10,928 --> 00:00:13,096
Dobre.
Tak zatiaľ.

8
00:00:13,180 --> 00:00:15,014
Hneď som späť.
Buď dobrý.

9
00:00:15,099 --> 00:00:16,683
A som niekedy?

10
00:00:18,560 --> 00:00:19,560
Ahoj.

11
00:00:19,645 --> 00:00:20,853
- Šťastný muž.
-Yeah.

12
00:00:20,938 --> 00:00:23,356
Vravel niekto,
že tu bude tenis?

13
00:00:23,440 --> 00:00:25,316
To som povedal?
Lebo som si istý,...

14
00:00:25,401 --> 00:00:27,026
... že som povedal ľadový
čaj na Long Islande.

15
00:00:27,111 --> 00:00:28,528
No moment, kde je v tomto čaj?

16
00:00:28,612 --> 00:00:30,279
Nehráme tenis?

17
00:00:30,364 --> 00:00:32,448
Lebo som si zohnal túto
hyperkarbónovú raketu,...

18
00:00:32,533 --> 00:00:34,409
... alebo čo to má byť.

19
00:00:34,493 --> 00:00:35,993
Hey, Jack...

20
00:00:38,747 --> 00:00:40,498
Kde je Margaret?

21
00:00:51,385 --> 00:00:52,677
Addy.

22
00:00:53,971 --> 00:00:55,179
Adelle?

23
00:00:55,556 --> 00:00:58,057
Čo sa deje?
Vyzeráš hrozne.
........