1
00:03:07,554 --> 00:03:10,614
Zo všetkých dievčat na svete,
prečo som za zaľúbil práve do Jessie?

2
00:03:15,128 --> 00:03:16,220
Toto je Jessie.

3
00:03:16,829 --> 00:03:20,595
Taká krásna.. vzdelaná..

4
00:03:22,368 --> 00:03:23,733
Má svojský štýl.

5
00:03:26,000 --> 00:03:27,300
Je aj príťažlivá.

6
00:03:27,840 --> 00:03:31,241
Ak by som ju predstavil mame,
a povedal: "Chcem sa s ňou oženiť"..

7
00:03:31,477 --> 00:03:33,138
Mama by určite
s potešením súhlasila.

8
00:03:33,947 --> 00:03:35,437
Ale prečo som sa
do nej zaľúbil?

9
00:03:35,848 --> 00:03:36,815
Čo mám za problém?

10
00:03:38,484 --> 00:03:40,543
Vydáva sa..
to je môj problém!

11
00:03:41,487 --> 00:03:46,117
Berieš si tu prítomného Roya Thomasa
za svojho právoplatného manžela?

12
00:03:47,594 --> 00:03:50,529
Môžeme si vybrať,
do koho sa zaľúbime?

13
00:03:52,865 --> 00:03:54,457
Lásku nemôžeme hľadať..

14
00:03:55,168 --> 00:03:56,135
Nevydržala by.

15
00:03:56,202 --> 00:03:57,926
Musí prísť sama od seba

16
00:03:58,371 --> 00:04:01,534
Musí nás zasiahnuť,
musí nám popliesť hlavu.

17
00:04:02,508 --> 00:04:03,873
Musí byť stále s nami.

18
00:04:04,510 --> 00:04:05,636
Taká je pravá láska.

19
00:04:06,312 --> 00:04:07,643
Mne sa to stalo.

20
00:04:08,514 --> 00:04:10,448
Vlastne som si Jessie nevybral.

21
00:04:11,184 --> 00:04:12,344
Láska ma proste zasiahla!

22
00:04:13,519 --> 00:04:15,487
Toto som ja.. Karthik.

23
00:04:16,589 --> 00:04:19,581
Ukončil som strojnícku školu,
pracoval som tu i tam.
........