1
00:00:13,437 --> 00:00:17,337
Ř Í M
(1972)

2
00:00:17,661 --> 00:00:22,661
režie
Federico Fellini

3
00:00:23,923 --> 00:00:26,848
scénář
Federico Fellini, Bernardino Zapponi

4
00:01:10,987 --> 00:01:13,285
- Psal mi z Ameriky.
- A co píše?

5
00:01:13,356 --> 00:01:17,053
Že tam jedí všechno z konzerv.

6
00:01:17,127 --> 00:01:19,891
Můj první obraz Říma
byl stoletý starý patník...

7
00:01:19,963 --> 00:01:24,798
zasazený v polích
kousek za mým rodným městečkem.

8
00:01:29,306 --> 00:01:34,801
Později, ve školních letech,
nám bylo řečeno o Římu mnoho zajímavého.

9
00:01:37,786 --> 00:01:40,414
Toto je Rubicon ...

10
00:01:41,857 --> 00:01:47,090
Julius Caesar přešel tuto řeku
se slovy: "Alea iacta est!"

11
00:01:47,131 --> 00:01:50,429
- Sundejte si boty, děti.
- Sundejte si boty ...

12
00:01:50,500 --> 00:01:52,661
Překonejme jej společně.

13
00:01:54,904 --> 00:01:57,566
Alea iacta est!

14
00:02:00,243 --> 00:02:02,677
- Na Řím.
- Na Řím!

15
00:02:38,928 --> 00:02:41,692
Teď dostanem jinýho mizeru,
jménem Mussolini.

16
00:02:41,764 --> 00:02:44,460
Julius Caesar se chopil své šance
a vedl svou armádu do Francie.

17
00:02:44,534 --> 00:02:47,367
V těch dnech Francie byla Galií
a Caesar byl muž co měl koule.

18
00:02:50,000 --> 00:02:53,993
Přineste mi žádost Metella Cimberia,
prohlédnu si ji.

19
00:02:54,071 --> 00:02:57,063
A teď, ruce mé,
mluvte za mne.

20
00:02:58,142 --> 00:03:00,076
I ty, Brute.

21
00:03:05,249 --> 00:03:07,183
Můj synu.

22
........