1
00:00:06,000 --> 00:00:08,200
Dlouhá pracovní doba.

2
00:00:08,200 --> 00:00:10,200
Můj šéf tam pořád ještě je.
Nestěžuji si.

3
00:00:10,200 --> 00:00:12,200
Na horní poličce.

4
00:00:12,200 --> 00:00:14,200
Teď jsou těžké časy.

5
00:00:19,200 --> 00:00:21,400
Ty tu na mě čekáš?

6
00:00:21,400 --> 00:00:23,400
Chtěla jsem tě poprosit o laskavost.

7
00:00:23,400 --> 00:00:27,400
Vlastně Chloe. Měla jet se třeťáky na výlet
do hor, ale nevyšlo to.

8
00:00:28,100 --> 00:00:29,433
Citlivý zub.

9
00:00:29,501 --> 00:00:31,202
- Zubař.
- Přestaň. Chloe.

10
00:00:31,270 --> 00:00:33,938
Její třída potřebovala nějakou
náhradu,

11
00:00:34,006 --> 00:00:36,140
a ona nabídla tebe.

12
00:00:36,208 --> 00:00:38,342
- Mě?
- A Smithsonianský institut.

13
00:00:38,410 --> 00:00:39,677
Bylo by to jako <i>Noc v muzeu</i>,

14
00:00:39,745 --> 00:00:40,512
jen za dne.

15
00:00:40,580 --> 00:00:42,181
Znáš Chloe.
Nicméně, volala její učitelka...

16
00:00:42,248 --> 00:00:44,982
- Kdy?
- Ve čtvrtek, od 8:30 do 12:00,

17
00:00:44,050 --> 00:00:46,317
30 třeťáků, 2 učitelé,

18
00:00:46,385 --> 00:00:48,820
- pár matek, já.
- To je za dva dny.

19
00:00:48,887 --> 00:00:50,154
Jo, hodně by to pro ni znamenalo.

20
00:00:50,222 --> 00:00:52,123
A já bych viděla, kde pracuješ,

21
00:00:52,191 --> 00:00:53,825
potkala tvé známé,

22
00:00:53,892 --> 00:00:55,293
toho šéfa, co pracuje v muzeu

23
00:00:55,360 --> 00:00:56,861
do 11:30 v noci.

........