1
00:00:00,800 --> 00:00:03,800
<i>Seriál Melissa a Joey sa natáča
pred živým publikom.</i>

2
00:00:04,042 --> 00:00:06,510
Prídeme neskoro na vyhlásenie
predsedu mestskej rady.

3
00:00:06,545 --> 00:00:08,245
Snažím sa.
Nefungujú mi kľúče.

4
00:00:08,280 --> 00:00:10,347
Počkať, mám nápad.
Môj otec bol zámočník.

5
00:00:15,820 --> 00:00:18,989
Nebol náhodou aj sklár?

6
00:00:20,258 --> 00:00:22,393
Prečo sa musíš vlámať do vlastného domu?!

7
00:00:22,427 --> 00:00:24,895
- Nefungoval mi kľúč!
- Och, dal som na dvere ďalší zámok.

8
00:00:24,929 --> 00:00:27,631
Si verejný činiteľ. Musíme
lepšie zabezpečiť dom.

9
00:00:27,666 --> 00:00:30,834
- Tvoje nové kľúče.
- Vďaka, práve načas.

10
00:00:30,869 --> 00:00:35,239
Mimochodom, Stephanie narušila
tvoju obranu svojou kabelkou.

11
00:00:35,273 --> 00:00:38,575
Prvá rana!
Prásk!

12
00:00:38,610 --> 00:00:42,046
Lennox, čo je to?

13
00:00:42,080 --> 00:00:43,881
Je to úžasné.
Chceš sa so mnou zahrať?

14
00:00:43,915 --> 00:00:46,116
<i>- Je to hra zvaná "Tancuj, tancuj".
- Potrebujeme televíziu.</i>

15
00:00:46,151 --> 00:00:47,818
- Pohyb.
- To nemôžeš.

16
00:00:47,852 --> 00:00:50,988
A predsa...

17
00:00:52,590 --> 00:00:54,858
Sleduj, toto je jeden z najlepších
okamžikov môjho života.

18
00:00:54,893 --> 00:00:57,828
O ktorom môžem hovoriť
pred menšinami.

19
00:00:57,862 --> 00:00:59,863
Tvoja teta bola hnacou silou

20
00:00:59,898 --> 00:01:01,765
nového projektu zvieracieho útulku

21
00:01:01,800 --> 00:01:03,534
a predseda mestskej rady
o tom bude hovoriť.

22
........