1
00:00:02,089 --> 00:00:04,240
Čo robí agent NCIS tak ďaleko od domova?

2
00:00:04,291 --> 00:00:05,241
Učím forenznú...

3
00:00:05,309 --> 00:00:06,793
...vedu na odložených prípadoch.

4
00:00:06,877 --> 00:00:08,511
Využívame vraždu muža...

5
00:00:08,579 --> 00:00:10,246
menom Pedro Hernandez.

6
00:00:10,297 --> 00:00:12,632
Potrebujem exhumovať telo Pedra Hernandeza.

7
00:00:12,716 --> 00:00:14,684
Telo toho drgového dílera spred 20 rokov?

8
00:00:14,751 --> 00:00:15,885
Nemyslím si že to bude niekomu vadieť.

9
00:00:15,936 --> 00:00:17,303
Mám to.

10
00:00:17,388 --> 00:00:18,721
<i>Dôkazy v mojej správe ťa obviňujú</i>

11
00:00:18,772 --> 00:00:22,191
z vraždy
Pedra Hernandeza.

12
00:00:22,259 --> 00:00:25,311
<i>Teda, viem že zabil
tvoju ženu aj dcéru.</i>

13
00:00:25,396 --> 00:00:26,996
Povedzte mi na čom pracuje
ten váš patriot Bell.

14
00:00:27,064 --> 00:00:28,364
Zhromažduje informácie...

15
00:00:28,432 --> 00:00:30,149
o špeciálnom Agentovi Gibbsovi.

16
00:00:30,234 --> 00:00:32,735
- Kde je?
- Naposledy som počula že je v Mexiku.

17
00:00:32,786 --> 00:00:34,370
Potrebujem aby si za mňa niečo povedala Mikovi Franksovi.

18
00:00:34,438 --> 00:00:36,656
<i>Správa znie: Pravidlo číslo 44.</i>

19
00:00:36,740 --> 00:00:38,774
Oh, Mike.

20
00:00:38,826 --> 00:00:39,775
To nie je Frank.

21
00:00:39,827 --> 00:00:40,577
Kto to je?

22
00:00:40,628 --> 00:00:42,078
Plukovník Merton Bell.

23
00:00:42,129 --> 00:00:44,280
Plukovník Bell chcel dokázať,
že bol lepší muž než vy.

24
00:00:44,331 --> 00:00:47,166
On a jeho muži boli
........