1
00:00:01,373 --> 00:00:02,322
Existují dva typy lidí,

2
00:00:02,379 --> 00:00:03,979
kteří přemýšlí
o tom, jak někoho zabít.

3
00:00:04,313 --> 00:00:06,039
Psychopati a autoři detektivek.

4
00:00:06,277 --> 00:00:07,299
Já jsem ten, koho za to líp platí.

5
00:00:07,700 --> 00:00:08,300
Kdože jsem?

6
00:00:08,389 --> 00:00:09,528
Jsem Rick Castle.

7
00:00:09,529 --> 00:00:09,929
Castle.

8
00:00:09,963 --> 00:00:10,623
Castle.

9
00:00:10,624 --> 00:00:12,324
Vypadám fakt dobře, že?

10
00:00:12,378 --> 00:00:14,568
Každý spisovatel potřebuje inspiraci.
Já jsem svou našel.

11
00:00:14,778 --> 00:00:15,597
Detektiv Kate Beckettová.

12
00:00:15,844 --> 00:00:17,111
Beckettová.

13
00:00:17,384 --> 00:00:19,469
- Beckettová?
Můžete zavolat posily, prosím?

14
00:00:19,820 --> 00:00:21,704
<i>Díky přátelství se starostou...</i>

15
00:00:21,755 --> 00:00:23,389
<i>... se dostanu k případům.</i>

16
00:00:23,423 --> 00:00:25,992
- Připadám vám jako vrah?
- Jo, zabíjíte mojí trpělivost.

17
00:00:26,026 --> 00:00:27,660
<i>A společně chytáme vrahy.</i>

18
00:00:28,208 --> 00:00:31,410
- Nenávidím tenhle případ.
- Vím. Není to skvělý?

19
00:00:38,383 --> 00:00:39,084
Támhle jde?!

20
00:00:39,183 --> 00:00:41,918
Ztratil jsem ho.

21
00:00:41,952 --> 00:00:44,137
Myslím, že šel tudy!

22
00:01:01,338 --> 00:01:03,640
Castle, na zem, hned!

23
00:01:21,503 --> 00:01:23,421
No tak.

24
00:01:35,611 --> 00:01:38,879
Vytváříte tu nějaké
........