1
00:00:31,490 --> 00:00:33,364
Dr. Marcusi.

2
00:00:33,700 --> 00:00:35,859
Proč jste mě sem zavolal?

3
00:00:36,161 --> 00:00:40,029
Vyšší mozkové funkce
Dr. Waldena se zcela znormalizovaly.

4
00:00:40,249 --> 00:00:43,249
Vzhledem k příčině úrazu
mě nic nepřekvapí.

5
00:00:43,836 --> 00:00:45,745
Myslíte jeskyně Kawačiů?

6
00:00:48,048 --> 00:00:51,713
Jak se lingvista při čtení
jazyka octne v kómatu?

7
00:00:53,262 --> 00:00:56,713
Kdybyste to věděl,
byl byste dávno šéfem.

8
00:01:01,895 --> 00:01:05,975
Ten den se blíží.
Ten den se blíží!

9
00:01:25,252 --> 00:01:27,043
Lano.

10
00:01:27,254 --> 00:01:28,748
Je skoro půlnoc.

11
00:01:29,381 --> 00:01:31,421
Doufala jsem, že nespíš.

12
00:01:31,633 --> 00:01:33,756
Děláš školní práci?

13
00:01:33,969 --> 00:01:36,377
Na Lexově večeři
budu říkat přípitek.

14
00:01:36,597 --> 00:01:39,598
Dějiny Evropy
jsou proti tomu hračka.

15
00:01:43,020 --> 00:01:47,148
- Mám hádat, co je vevnitř?
- Ne.

16
00:01:49,693 --> 00:01:51,520
Máš zavřít oči.

17
00:01:59,119 --> 00:02:01,076
Nedívej se.

18
00:02:16,887 --> 00:02:18,880
Můžeš.

19
00:02:19,973 --> 00:02:22,643
Vím, narozeniny máš
až za sedm minut,

20
00:02:22,851 --> 00:02:25,888
ale chtěla jsem
tě překvapit.

21
00:02:26,647 --> 00:02:28,556
Povedlo se.

22
00:02:30,609 --> 00:02:32,732
Mám pocit, že ne příjemně.

23
00:02:39,743 --> 00:02:41,819
........