0
00:00:11,000 --> 00:00:13,000
Přepis z dabingu SCRATCHY

0
00:00:39,700 --> 00:00:43,100
Ruka ruku myje

1
00:00:46,067 --> 00:00:49,026
Bernarde, v kolik hodin Ministr natáčí ten pořad?

2
00:00:49,187 --> 00:00:50,620
Ve dvě, Sire Humphrey.

3
00:00:50,787 --> 00:00:53,779
Nemůžete ho odradit od zmínky o tom Solihullském projektu?

4
00:00:53,947 --> 00:00:55,858
- To je beznadějné.
- Ach, Bože.

5
00:00:56,027 --> 00:00:58,666
Hodlá ho označit za "zářný příklad spolupráce

6
00:00:58,827 --> 00:01:00,977
mezi vládou a soukromým průmyslem".

7
00:01:01,147 --> 00:01:04,105
- Jak na tohle přišel?
- No, přece, sám jste mu to řekl.

8
00:01:05,787 --> 00:01:07,539
Stavební projekt za 74 miliónů

9
00:01:07,707 --> 00:01:10,779
na 9akrovém pozemku uprostřed města se nedá zatajit.

10
00:01:11,107 --> 00:01:14,782
- Povedeme to v režimu tajné.
- Tajné? Je to velký projekt.

11
00:01:14,947 --> 00:01:17,142
Velké tajemství, Bernarde.

12
00:01:17,307 --> 00:01:19,741
Nemůžete přece udělat tajemství z něčeho,

13
00:01:19,907 --> 00:01:21,977
o čem tu ví každé malé dítě.

14
00:01:22,267 --> 00:01:27,136
Zákon o úředním tajemství neslouží k ochraně tajemství, ale k ochraně úředníků.

15
00:01:28,707 --> 00:01:30,937
Proč jste mi nedovolil ukázat

16
00:01:31,107 --> 00:01:34,782
Ministrovi Solihullskou zprávu a říct mu celou pravdu?

17
00:01:35,227 --> 00:01:36,580
Když se neptal.

18
00:01:36,747 --> 00:01:39,739
Proč ho zatěžovat věcmi, o kterých nechce nic vědět?

19
00:01:39,907 --> 00:01:42,262
Proč by se ptal, když netuší, že je v tom problém?

20
00:01:42,507 --> 00:01:43,860
Právě.

21
00:01:44,027 --> 00:01:47,224
Ne, že bych zpochybňoval Váš úsudek, ale...

22
00:01:47,387 --> 00:01:49,105
- Ale?
- Ale proč?

........