1
00:00:04,100 --> 00:00:06,368
- Lemonová, tu Jack.
- Aký Jackie?

2
00:00:06,436 --> 00:00:07,970
Oh, Lemonová,
s Avery sme sa práve vrátili

3
00:00:08,037 --> 00:00:11,639
z tej najúžasnejšej
dovolenky na jachte Paula Allena.

4
00:00:11,707 --> 00:00:13,675
Celé štyri týždne

5
00:00:13,742 --> 00:00:16,410
sme si s mojou prirodzene
blonďavou dámskou spoločnosťou

6
00:00:16,478 --> 00:00:17,911
užívali tri S....

7
00:00:17,979 --> 00:00:20,280
- Surfing, slnko a...
- Sendviče?

8
00:00:20,348 --> 00:00:23,019
Ale čoby sendviče, Lemonová.

9
00:00:23,135 --> 00:00:25,520
Bolo tak horko,
že by sa dali z vody ťahať

10
00:00:25,621 --> 00:00:26,656
uvarené raky.

11
00:00:26,724 --> 00:00:28,421
Naprosté blaho.

12
00:00:28,488 --> 00:00:31,246
Avery je tá najúžasnejšia žena.

13
00:00:31,314 --> 00:00:35,246
Spája sa v nej neskutočná krása a inteligencia.

14
00:00:35,314 --> 00:00:37,455
Si nejaký čudný.
Nechal si si narásť bradu?

15
00:00:37,542 --> 00:00:40,563
Nie na dlho.
Treba sa vrátiť do reálu.

16
00:00:40,630 --> 00:00:42,312
Už žiadne milovanie

17
00:00:42,380 --> 00:00:45,121
v obklopení anglánskych posluhovačov.

18
00:00:45,189 --> 00:00:46,502
Musím sa prepnúť z dovolenkového režimu

19
00:00:46,570 --> 00:00:47,928
späť na pracovný.

20
00:00:47,995 --> 00:00:49,952
A ty si sa cez leto ako mala?

21
00:00:50,020 --> 00:00:53,054
Môj gynekológ spáchal samovraždu, takže tak.

22
00:00:53,121 --> 00:00:54,699
A som späť v reále!

23
00:00:56,832 --> 00:00:59,117
Carol!

........