1
00:00:07,535 --> 00:00:09,235
V tejto činnosti chcem pokračovať...

2
00:00:09,236 --> 00:00:11,271
Haló? Will?

3
00:00:11,272 --> 00:00:13,473
... a budem pokračovať a
som presvedčený...

4
00:00:13,474 --> 00:00:15,508
Som na tlačovke.
Je všetko v poriadku?

5
00:00:15,509 --> 00:00:18,111
... že sa stanem lepším manželom...

6
00:00:18,112 --> 00:00:19,479
Počkaj, nepočujem ťa.

7
00:00:19,480 --> 00:00:21,681
Počkaj.

8
00:00:21,682 --> 00:00:23,350
Lepším verejným činiteľom.

9
00:00:23,351 --> 00:00:24,851
Skrátka to musím povedať.

10
00:00:24,852 --> 00:00:27,053
Chodíme okolo toho, tam a späť,
a ja...

11
00:00:27,054 --> 00:00:29,089
Will..
Nie.

12
00:00:29,090 --> 00:00:30,457
Nie.

13
00:00:30,458 --> 00:00:32,192
Ukáž mi plán.

14
00:00:32,193 --> 00:00:33,560
Čože?

15
00:00:33,561 --> 00:00:35,128
Plán.

16
00:00:35,129 --> 00:00:36,529
Romantika je krásna.

17
00:00:36,530 --> 00:00:37,731
Ale ja potrebujem plán.

18
00:00:37,732 --> 00:00:40,266
Ale je to nevyhnutné,
pretože Chicago...

19
00:00:40,267 --> 00:00:42,769
Poézia je nádherná.
Ale rodičovské združenia

20
00:00:42,770 --> 00:00:44,004
sú náročné.

21
00:00:44,005 --> 00:00:45,238
Alicia, poď.

22
00:00:45,239 --> 00:00:46,640
- Už musím ísť.
- Poď.

23
00:00:46,641 --> 00:00:48,475
Ja verím, že ja som tá zmena,

24
........