1
00:01:19,520 --> 00:01:22,600
<i>Kdysi dávno žil
ve vzdálené zemi</i>

2
00:01:22,840 --> 00:01:26,640
<i>v zářivém hradu
mladý princ.</i>

3
00:01:26,880 --> 00:01:29,880
<i>Přestože měl princ vše
na co si vzpomněl</i>

4
00:01:30,120 --> 00:01:35,600
<i>byl rozmazlený,
sobecký a nepřátelský.</i>

5
00:01:35,840 --> 00:01:37,880
<i>Ale jedné zimní noci</i>

6
00:01:38,160 --> 00:01:40,600
<i>přišla na hrad
stará žebrající žena</i>

7
00:01:40,840 --> 00:01:43,600
<i>a nabídla mu růži</i>

8
00:01:43,840 --> 00:01:47,080
<i>a na oplátku žádala přístřeší
před krutou zimou.</i>

9
00:01:47,320 --> 00:01:49,560
<i>Znechucen jejím
žebráckým zevnějškem</i>

10
00:01:49,840 --> 00:01:54,560
<i>se princ daru vysmál
a starou ženu vyhnal.</i>

11
00:01:54,840 --> 00:01:58,120
<i>Ta ho ale varovala,
aby se nedal oklamat zevnějškem,</i>

12
00:01:58,360 --> 00:02:01,360
<i>krása se skrývá uvnitř.</i>

13
00:02:01,640 --> 00:02:06,280
<i>A když ji znovu poslal pryč,
ženina ošklivost se náhle rozplynula</i>

14
00:02:06,560 --> 00:02:10,280
<i>a odhalila
její skutečnou krásu.</i>

15
00:02:10,560 --> 00:02:13,400
<i>Princ se začal omlouvat,
ale bylo již příliš pozdě.</i>

16
00:02:13,640 --> 00:02:17,120
<i>Žena poznala, že
jeho srdce není schopno lásky</i>

17
00:02:17,400 --> 00:02:20,840
<i>a jako trest
ho přeměnila ve zrůdné zvíře</i>

18
00:02:21,080 --> 00:02:26,520
<i>a začarovala celý hrad
i všechny, kdo zde žili.</i>

19
00:02:26,760 --> 00:02:29,120
<i>Zahanbeno svým nestvůrným zjevem,</i>

20
00:02:29,360 --> 00:02:32,200
<i>ukrylo se Zvíře
uvnitř svého hradu</i>

21
00:02:32,440 --> 00:02:37,840
<i>s kouzelným zrcadlem
jako jediným oknem do okolního světa.</i>
........