1
00:00:01,390 --> 00:00:03,623
Raději si to sundej dřív,
než tvůj otec přijde domů.

2
00:00:03,884 --> 00:00:05,136
Proč ses tak oblékla?

3
00:00:05,296 --> 00:00:07,408
- V Brazílii se to nosí.
- Nejsme v Brazílii, že ne.

4
00:00:07,700 --> 00:00:09,494
To je tvoje bývalá přítelkyně.

5
00:00:11,767 --> 00:00:14,425
Jsi vykopnutý z týmu.
Je mi líto.

6
00:00:14,687 --> 00:00:17,748
Chtěl bys hrát fotbal?
Kdo by nechtěl být Panterem?

7
00:00:19,196 --> 00:00:22,141
- Chceš se zítra stavit? Zkusit s námi trénovat?
- Ano, pane.

8
00:00:22,424 --> 00:00:25,287
Koroner našel čalouněná vlákna

9
00:00:25,447 --> 00:00:28,522
z vozu GMC... ze stejného, jako je tohle.

10
00:00:28,883 --> 00:00:30,425
Nechtěl jsem to udělat, tati.

11
00:00:31,916 --> 00:00:33,315
Dobrý bože, odpusť nám to.

12
00:00:40,391 --> 00:00:42,741
<i>Náborový cirkus
dorazil do města, přátelé.</i>

13
00:00:42,901 --> 00:00:45,201
<i>Dnešek je dnem, kdy je
univerzitním náborářům poprvé</i>

14
00:00:45,500 --> 00:00:48,776
<i>oficiálně dovoleno mluvit
s jednotlivými fotbalovými hráči.</i>

15
00:00:48,936 --> 00:00:52,366
<i>Otázkou zůstává, s kým bude náš</i>

16
00:00:52,565 --> 00:00:54,065
<i>Smash Williams mluvit, jako s prvním?</i>

17
00:00:57,848 --> 00:00:59,033
Ano? Ne, nemůžete.

18
00:00:59,906 --> 00:01:00,888
Spí.

19
00:01:01,554 --> 00:01:02,845
Ne, nespím!

20
00:01:03,554 --> 00:01:04,554
Eh... sbohem.

21
00:01:05,409 --> 00:01:06,665
Pane, smiluj se!

22
00:01:13,304 --> 00:01:14,652
Georgia, technické spojení na telefonu.

23
00:01:15,052 --> 00:01:17,524
- Vezmi vzkaz.
- Nejsem tvůj osobní asistent, Briane.
........