1
00:00:02,000 --> 00:00:03,960
13 Bannerman Road je miesto
kde býva Sarah Jane Smith.

2
00:00:03,960 --> 00:00:07,320
A je to domov vecí za hranicou
vašej predstavivosti.

3
00:00:07,320 --> 00:00:11,080
Je tam superpočítač
zabudovaný v stene...

4
00:00:11,080 --> 00:00:14,080
...a geneticky vytvorený chlapec,
génius v podkroví...

5
00:00:14,080 --> 00:00:16,920
...školská vyšetrovateľka
naproti ulice...

6
00:00:16,920 --> 00:00:19,480
...a celý vesmír dobrodružstva...

7
00:00:19,480 --> 00:00:21,760
...priamo tu pred dverami.

8
00:00:26,880 --> 00:00:30,280
- Pripravený?
- Vždy.

9
00:00:35,760 --> 00:00:38,240
Náš svet bol vždy plný nočných môr.

10
00:00:38,240 --> 00:00:41,440
Stvorenia a emzáci čo nás chcú zničiť.

11
00:00:41,440 --> 00:00:44,000
Ale vždy sme boli chránený.

12
00:00:44,000 --> 00:00:48,440
Doctor. Jeho priatelia. Moja mama.

13
00:00:48,440 --> 00:00:49,960
Ale dnes...

14
00:00:51,720 --> 00:00:54,960
...myslím že dnes nás
nik nedokáže zachrániť.

15
00:00:54,960 --> 00:00:58,960
Svet sa blíži ku koncu,
a je to moja chyba...

16
00:01:01,560 --> 00:01:04,520
..pretože ide po mne, vidíte?

17
00:01:04,520 --> 00:01:07,640
Čaká na mňa už roky.
A dnes, on...

18
00:01:11,120 --> 00:01:13,960
Počujem ho.

19
00:01:13,960 --> 00:01:19,920
Prichádza. Tak ak sa pozeráte,
tak neprestávajte, pretože...

20
00:01:19,920 --> 00:01:23,480
Lukáško!

21
00:01:24,480 --> 00:01:27,320
Je to Bubák.

22
00:01:27,320 --> 00:01:28,920
A nedokážem ho zastaviť.

23
00:01:28,920 --> 00:01:31,560
........