1
00:00:00,001 --> 00:00:01,919
<i>V předchozích dílech The Amazing race.</i>

2
00:00:01,919 --> 00:00:06,273
<i>11 týmů se shromáždilo na startovní čáře
v Gloucester, Massachusetts…</i>

3
00:00:06,273 --> 00:00:08,663
<i>...kde se dozvěděli ceně,
měnící hru.</i>

4
00:00:08,663 --> 00:00:13,701
Jestli budete první na konci
této etapy, obdržíte expres pas.

5
00:00:13,701 --> 00:00:18,209
Můžete ho použít před nebo během
soutěže, kterou nechcete dělat.

6
00:00:18,209 --> 00:00:21,024
Jen předáte expres pas
a jdete dál.

7
00:00:21,024 --> 00:00:23,589
<i>V Anglii, přátelé
Ron a Tony…</i>

8
00:00:23,589 --> 00:00:26,787
<i>šli z prvních na poslední,
když nemohli určit svou polohu.</i>

9
00:00:26,787 --> 00:00:28,991
Mám pocit, jako bychom
jezdili ve velkém kruhu.

10
00:00:28,991 --> 00:00:31,589
<i>Zatímco na hradě Eastnor se pár…</i>

11
00:00:31,589 --> 00:00:34,959
<i>…Chad a Stephanie
nemohli udržet nad vodou.</i>

12
00:00:35,755 --> 00:00:39,929
<i>Ve středověkém zátarasu,
Claire dostala ránu melounem.</i>

13
00:00:40,900 --> 00:00:43,268
- Bože!
- To zvládneš.

14
00:00:43,268 --> 00:00:45,792
<i>Ale zabojovala,
aby porazila svého protivníka.</i>

15
00:00:45,793 --> 00:00:47,439
Dostala jsem ho.

16
00:00:47,439 --> 00:00:52,801
<i>Jill a Thomas, přišli první
a obdrželi toužený expres pas.</i>

17
00:00:52,805 --> 00:00:57,094
Vyhráli jste úplně
první expres pas.

18
00:00:57,094 --> 00:00:59,101
<i>Zatímco Ron a Tony
přišli poslední.</i>

19
00:00:59,101 --> 00:01:00,762
Byli jste vyloučeni ze závodu.

20
00:01:00,762 --> 00:01:02,144
- Zkusili jsme to.
- Jo, zkusili.

21
00:01:02,145 --> 00:01:05,969
<i>Zbývá 10 týmů.
Kdo bude vyloučen další?</i>
........