1
00:00:03,524 --> 00:00:05,158
Věříme, že odpor
ze strany spotřebitele

2
00:00:05,226 --> 00:00:06,393
je důsledkem
skutečnosti,

3
00:00:06,461 --> 00:00:08,261
že neměli produkt,
na který by mohli reagovat.

4
00:00:08,329 --> 00:00:10,130
Tyto dny končí.

5
00:00:10,198 --> 00:00:12,099
Technologie pro zavedení
hybridních aut

6
00:00:12,166 --> 00:00:13,700
na trh
dozrála.

7
00:00:13,768 --> 00:00:15,769
Jestli chce společnost
zůstat v předstihu,

8
00:00:15,837 --> 00:00:17,804
Měli bysme začít s
agresivní expanzí

9
00:00:17,872 --> 00:00:19,206
na trh.

10
00:00:19,273 --> 00:00:21,875
Teď.

11
00:00:21,943 --> 00:00:23,877
Pane Duboisi?

12
00:00:23,945 --> 00:00:26,179
Jste v pořádku?

13
00:00:26,247 --> 00:00:28,014
Je mi dobře.

14
00:00:28,082 --> 00:00:29,950
Jen si nejsem jistý,
proč jste mě vy hoši,

15
00:00:30,017 --> 00:00:32,819
přiměli zkrátit můj páteční
golf, kvůli tomuhle.

16
00:00:32,887 --> 00:00:34,721
Víte, jsem zmatený.

17
00:00:34,789 --> 00:00:36,089
Víte, když jste na
mě mluvili,

18
00:00:36,157 --> 00:00:37,891
znělo mi to,

19
00:00:37,959 --> 00:00:40,293
jako bych byl v nějaké
socialistické zemi v Evropě.

20
00:00:40,361 --> 00:00:43,830
a ne tady v samotném srdci
Spojených Států Amerických.

21
00:00:43,898 --> 00:00:46,166
Takže mi dovolte
abych vám něco řekl.

22
00:00:46,234 --> 00:00:49,402
Američané milují svá auta.
........