1
00:00:03,530 --> 00:00:05,870
Barney - přestaň rýpat pod tím plotem.

2
00:00:07,240 --> 00:00:09,119
Řekla jsem, přestaň…

3
00:00:09,120 --> 00:00:10,799
Nesmíš opouštět ohradu.

4
00:00:10,800 --> 00:00:12,429
Ale já musím…

5
00:00:12,430 --> 00:00:14,790
Mám schůzku s panem Veverkou
u velkého stromu.

6
00:00:15,230 --> 00:00:18,100
Barney, víš, že nemám ráda,
když chodíš do lesa.

7
00:00:18,180 --> 00:00:20,150
U velkého stromu se neděje
nic dobrého.

8
00:00:20,570 --> 00:00:22,790
Musíš zůstat v ohradě,
jako my ostatní.

9
00:00:22,950 --> 00:00:24,870
Takhle to po nás chtějí lidé.

10
00:00:24,990 --> 00:00:27,120
Oh! Mami! Kdyby to byla pravda,

11
00:00:27,180 --> 00:00:28,960
tak by tu díru po plotem zahradili.

12
00:00:29,110 --> 00:00:32,179
Barney! Kam si myslíš,
že jdeš, mladíku?

13
00:00:32,180 --> 00:00:33,230
Vrať se sem!

14
00:00:34,040 --> 00:00:35,680
Pane Veverko, jsem tady!

15
00:00:36,930 --> 00:00:37,930
Pane Veverko?

16
00:00:39,710 --> 00:00:40,430
Pane Veverko,

17
00:00:40,480 --> 00:00:42,000
vy si hrajete na schovku?

18
00:00:42,480 --> 00:00:45,230
OK, připraven nebo ne, já už jdu!

19
00:00:47,240 --> 00:00:48,910
Oh!, co to?

20
00:00:50,650 --> 00:00:51,350
Co?

21
00:00:52,210 --> 00:00:53,150
Co se děje?

22
00:01:02,160 --> 00:01:03,740
Mamí!

23
00:01:08,610 --> 00:01:09,720
Jsi v pořádku?

24
00:01:11,030 --> 00:01:13,060
Jo. Jo, jsem v pořádku.
........