1
00:00:00,383 --> 00:00:02,845
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,900 --> 00:00:05,602
<i>Bree zjistila, že má rivala v lásce...</i>

3
00:00:05,636 --> 00:00:07,570
Hledám si nový koníček
a dostat tě na kolena,

4
00:00:07,605 --> 00:00:09,939
- tomu se nic nevyrovná.
- <i>Susan dostala bonus.</i>

5
00:00:09,974 --> 00:00:13,143
Dívkám, které mají za měsíc
největší návštěvnost.

6
00:00:13,177 --> 00:00:15,345
Od té doby, co nám ve vězení
nedovolili manželské návštěvy,

7
00:00:15,379 --> 00:00:19,002
- je tohle naše svatební noc.
- <i>Paulova družka řekla ne.</i>

8
00:00:19,003 --> 00:00:22,872
Jsou tu jisté manželské povinnosti,
které nechci uspěchat...

9
00:00:22,907 --> 00:00:25,175
Až těm lidem zavoláme,
změní to navždy vaše rodiny.

10
00:00:25,209 --> 00:00:27,544
<i>A Gaby se rozhodla najít
svou skutečnou dceru.</i>

11
00:00:27,840 --> 00:00:29,045
Zavolej jim.

12
00:00:33,684 --> 00:00:36,152
<i>Carlos Solis miloval svou ženu</i>

13
00:00:36,187 --> 00:00:37,787
<i>víc než cokoli na světě...</i>

14
00:00:37,822 --> 00:00:40,657
Jestli je na světě žena s lepší pletí,

15
00:00:40,691 --> 00:00:42,625
ráda bych ji poznala.

16
00:00:42,660 --> 00:00:45,028
<i>I když byla domýšlivá...</i>

17
00:00:46,000 --> 00:00:48,669
Musíme každou neděli kostelu
dávat nějaké peníze?

18
00:00:48,703 --> 00:00:51,204
Chci říct, vždycky je to
to samé představení.

19
00:00:51,239 --> 00:00:52,372
<i>Sobecká...</i>

20
00:00:54,575 --> 00:00:56,473
Říkala jsem ti, ať mi koupíš Couture!

21
00:00:56,474 --> 00:00:58,979
K těmhle botám si nemůžu vzít konfekční šaty!

22
00:01:01,315 --> 00:01:03,483
<i>A rozmazlená.</i>

23
00:01:03,751 --> 00:01:08,889
........