1
00:00:03,372 --> 00:00:05,290
Říkám jen, že kdyby
vzali všechny peníze,

2
00:00:05,291 --> 00:00:07,270
které utratili na vytvoření
slušného filmu s Hulkem,

3
00:00:07,271 --> 00:00:09,996
mohli možná vytvořit
skutečného Hulka.

4
00:00:10,678 --> 00:00:12,887
To je bystré a zábavné.

5
00:00:13,273 --> 00:00:16,850
Myslím, že bych se o to měl
podělit s Amy Farrah Fowler.

6
00:00:17,593 --> 00:00:20,292
- Jistě ten vtip ocení.
- Díky.

7
00:00:20,293 --> 00:00:23,648
Také to vylepší první dojem,
který si o tobě udělala.

8
00:00:24,984 --> 00:00:29,406
- A jaké to teď vlastně mezi váma je?
- No, stav je stejný, jaký vždy byl.

9
00:00:29,407 --> 00:00:31,156
Je to holka. Je přítelkyně.

10
00:00:31,157 --> 00:00:34,743
Není to... odpusť mi,
že to udělám... "moje holka".

11
00:00:36,188 --> 00:00:37,640
Dobře, dobře.

12
00:00:37,641 --> 00:00:40,050
Takže si pořád jen píšete
SMSky a e-maily?

13
00:00:40,051 --> 00:00:44,318
Necítíš potřebu setkat se s ní,
být s ní, víš jak... v jedné místnosti?

14
00:00:44,506 --> 00:00:48,579
Leonarde, jsi můj nejlepší přítel.
Znám tě už sedm let

15
00:00:48,580 --> 00:00:51,802
a jen stěží snesu sedět
vedle tebe na gauči.

16
00:00:52,255 --> 00:00:55,741
Představ si můj postoj vzhledem
k déletrvající fyzické blízkosti

17
00:00:55,742 --> 00:00:57,466
k Amy Farrah Fowler.

18
00:00:58,202 --> 00:00:59,194
Chápu.

19
00:00:59,727 --> 00:01:03,223
- Cítím z tvé strany odsouzení.
- Ne, ne.

20
00:01:03,945 --> 00:01:05,385
Možná trochu.

21
00:01:06,462 --> 00:01:10,484
Řekl bych, že tvá kritika
pramení z žárlivosti.

22
........