1
00:01:00,334 --> 00:01:02,334
<i>Čína roku 907. </i>

2
00:01:02,500 --> 00:01:06,417
<i>Kdysi mocná říše Dynastie Tang</i>

3
00:01:06,625 --> 00:01:09,750
<i>padla do trosek. </i>

4
00:01:10,709 --> 00:01:12,709
<i>Vzpoura se šířila napříč zemí</i>

5
00:01:12,834 --> 00:01:15,292
<i>a vzbouřenci</i>

6
00:01:15,875 --> 00:01:18,334
<i>si ji prohlásili za svoje království. </i>

7
00:01:18,542 --> 00:01:20,709
<i>Toto období je známé jako</i>

8
00:01:21,667 --> 00:01:24,459
<i>"Pět Dynastií a Deset Království". </i>

9
00:01:24,750 --> 00:01:27,500
<i>Byla to doba sužovaná otevřenými nepokoji, </i>

10
00:01:27,834 --> 00:01:30,584
<i>zradou proti vládním úředníkům</i>

11
00:01:30,792 --> 00:01:32,709
<i>a hořkému boji proti moci</i>

12
00:01:32,917 --> 00:01:35,667
<i>za císařskou rodinu. </i>

13
00:01:36,250 --> 00:01:37,417
<i>Na tomto pozadí</i>

14
00:01:37,584 --> 00:01:40,167
<i>začíná náš příběh. </i>

15
00:01:42,417 --> 00:01:54,292
Jak blahoslavená je tato noc?

16
00:01:55,000 --> 00:02:02,209
Plující řekou Qian.

17
00:02:07,042 --> 00:02:19,542
Jak příznivý je tento den?

18
00:02:21,042 --> 00:02:31,167
Sním vedle svého prince.

19
00:02:31,459 --> 00:02:33,459
<i>Něžné zalíbení kvetlo mezi</i>

20
00:02:33,750 --> 00:02:37,000
<i>dívkou Malou Wan
a mladým princem Wu Luanem, </i>

21
00:02:37,167 --> 00:02:39,917
<i>ale jeho otec, císař,
si sám vzal Malou Wan za ženu. </i>

22
00:02:40,084 --> 00:02:42,625
<i>Zoufalý princ Wu Luan zmizel</i>

23
00:02:42,792 --> 00:02:45,375
<i>do Jižního srdce</i>

24
00:02:45,792 --> 00:02:49,042
<i>najít útěchu v umění hudby a tance. </i>

25
00:02:49,959 --> 00:02:51,292
........