1
00:00:12,000 --> 00:00:13,148
Povedal mi, že to mám nechať tak.

2
00:00:13,149 --> 00:00:16,418
Nič čo sa povie na odkazovači,
sa nepočíta.

3
00:00:16,419 --> 00:00:18,386
Dnes by som rada ohlásila
vstup nového kandiáta

4
00:00:18,387 --> 00:00:19,955
na štátneho zástupcu.

5
00:00:19,956 --> 00:00:21,823
Wendy Scott-Carr.

6
00:00:23,225 --> 00:00:24,860
Ďakujem veľmi pekne.

7
00:00:24,861 --> 00:00:28,729
Nechcem veľmi rušiť váš program.
Ja len, um...

8
00:00:28,730 --> 00:00:30,665
Mohla by som povedať, že kandidujem

9
00:00:30,666 --> 00:00:33,701
kvôli nejakým veľkým ideálom,

10
00:00:33,702 --> 00:00:36,103
ale, v skutočnosti...

11
00:00:36,104 --> 00:00:38,205
Je to kvôli fontáne.

12
00:00:38,206 --> 00:00:41,809
Mám dve dcéry, a

13
00:00:41,810 --> 00:00:43,578
kedysi bola pri budove súdu
taká fontána,

14
00:00:43,579 --> 00:00:45,012
ktorú som milovala,

15
00:00:45,013 --> 00:00:46,881
tak som im ju chcela
ukázať,

16
00:00:46,882 --> 00:00:48,950
a, uhm, nefunguje.

17
00:00:48,951 --> 00:00:50,150
Kto je Wendy Scott-Carr?

18
00:00:50,151 --> 00:00:51,351
Tak som šla na údržbu...

19
00:00:51,352 --> 00:00:52,820
Nie, to viem. Čo ešte?

20
00:00:52,821 --> 00:00:55,957
...ale povedali mi, že
architekt

21
00:00:55,958 --> 00:00:57,625
mal exkluzívnu zmluvu s
radným,

22
00:00:57,626 --> 00:01:02,129
a že žiadne ďalšie finančné
zdroje už nie sú.

23
00:01:02,130 --> 00:01:03,830
Musíme skontrolovať tých
čo nás podporujú.
........