1
00:00:00,680 --> 00:00:02,320
Myslím, že chce,
abychom pokračovali v jeho práci.

2
00:00:03,120 --> 00:00:05,600
Zachraňovali lidi, lovili potvory --
rodinný podnik.

3
00:00:07,160 --> 00:00:09,960
Nechápu tu tvoji zaslepenost vůči němu.

4
00:00:10,000 --> 00:00:12,040
Tomu se říká: být dobrým synem!

5
00:00:13,800 --> 00:00:16,520
Byl jsi jen naštvaný,
že už mě nemůžeš dál kontrolovat.

6
00:00:24,440 --> 00:00:28,400
Jestlipak tvoji chlapci vědí,
jak moc je jejich tatínek miluje.

7
00:00:36,360 --> 00:00:37,640
Tati?

8
00:00:42,080 --> 00:00:43,880
Řekl ti něco?

9
00:00:43,920 --> 00:00:45,160
Ne.

10
00:00:47,440 --> 00:00:48,640
Já se vyrovnávám
s tátovou smrtí.

11
00:00:50,360 --> 00:00:52,120
A ty?

12
00:02:00,840 --> 00:02:03,760
Supernatural 2x03 - Krvežíznívost

13
00:02:38,120 --> 00:02:39,200
Whoo!

14
00:02:39,240 --> 00:02:40,320
Poslouchej jak vrní.

15
00:02:40,360 --> 00:02:41,920
Slyšel jsi někdy něco hezčího?

16
00:02:41,960 --> 00:02:44,320
Jestli pořebujete chvíli sami pro sebe,
stačí říct, Deane.

17
00:02:44,360 --> 00:02:46,360
Oh, neposlouchej ho,
děťátko.

18
00:02:46,400 --> 00:02:48,360
On nám nerozumí.

19
00:02:49,800 --> 00:02:51,360
Máš dobrou náladu.

20
00:02:51,360 --> 00:02:52,800
Proč bych neměl mít?

21
00:02:52,800 --> 00:02:54,040
Nemám ponětí.

22
00:02:54,080 --> 00:02:56,560
Mám své auto, máme případ.

23
00:02:56,600 --> 00:02:57,720
Věci se zlepšují.

24
........