1
00:00:54,647 --> 00:00:58,847
Byly doby, kdy jsem si představoval,
co by se stalo.

2
00:01:01,808 --> 00:01:04,087
Jako před dvěmi týdny.

3
00:01:08,247 --> 00:01:09,847
Děkuji.

4
00:01:10,727 --> 00:01:13,007
Přines mi ten toaletní
papír z auta.

5
00:01:13,007 --> 00:01:15,647
Co, jsem snad tvůj sluha?
Přines si ho sám.

6
00:01:15,647 --> 00:01:19,247
Když mě o něco poprosíš, taky pomůžu, ne?
Je támhle.

7
00:01:19,247 --> 00:01:23,527
- Nechci. Přines ho ty.
- Ty si mě vůbec nevážíš.

8
00:01:23,527 --> 00:01:26,047
Stejně jako to tvé auto, je to blbost.

9
00:01:26,687 --> 00:01:28,727
Vy jste mi ho prodali,
nezapomeń na to.

10
00:01:28,727 --> 00:01:30,806
Nasaď ty kola znova!

11
00:01:30,806 --> 00:01:34,607
- Nejde mi to! Běž s mámou!
- Nur! - Co?

12
00:01:35,326 --> 00:01:37,886
Pojď sem, pomoz mi trochu.

13
00:01:37,886 --> 00:01:40,846
Přines dědečkovi ručník.

14
00:01:40,846 --> 00:01:42,646
Dej to Nasrimu, rychle.

15
00:01:45,047 --> 00:01:47,646
- Nasri!
- Co?

16
00:01:47,646 --> 00:01:50,246
Pomalu, opatrně...

17
00:01:50,246 --> 00:01:51,647
Ano.

18
00:01:55,647 --> 00:01:57,846
Dědo, zavři oči.

19
00:02:02,527 --> 00:02:04,645
Maturita je důležitější
než manželství.

20
00:02:04,645 --> 00:02:06,806
První maturita
a teprve potom manželství.

21
00:02:06,806 --> 00:02:09,206
- Rozumíš?
- Ano.

22
00:02:30,405 --> 00:02:32,006
Yehia!

23
........