1
00:00:39,134 --> 00:00:40,500
Na pravé straně vidíte

2
00:00:40,568 --> 00:00:43,069
začátek rezervace
Bungle Bungle.

3
00:00:43,137 --> 00:00:45,804
Rozléhá se přes
450 kilometrů čtverečních.

4
00:00:45,872 --> 00:00:46,938
Hory ve tvaru úlů

5
00:00:47,006 --> 00:00:49,673
se vytvarovaly
před několika miliony let.

6
00:00:49,741 --> 00:00:50,906
Dobře se dívejte.

7
00:00:50,974 --> 00:00:52,808
Třeba uvidíte klokany.

8
00:00:52,875 --> 00:00:54,609
Největšímu samci smečky

9
00:00:54,676 --> 00:00:56,376
říkáme Boomer.

10
00:00:56,444 --> 00:00:57,944
Někdy skáčou...

11
00:01:02,982 --> 00:01:04,847
Tak jo, vážení.

12
00:01:04,915 --> 00:01:06,281
Asi za dvacet minut dorazíme

13
00:01:06,349 --> 00:01:07,948
do města...

14
00:01:48,338 --> 00:01:50,306
Jo, to jsem já.

15
00:01:50,373 --> 00:01:53,207
Ta věc, kterou jsi po mně
chtěl vyrobit?

16
00:01:53,275 --> 00:01:55,342
Vyzkoušel jsem ji.
Funguje to.

17
00:01:55,410 --> 00:01:57,176
Všichni jsou mrtví.

18
00:01:57,244 --> 00:01:59,945
Otázkou je,
jak ti ji mám předat.

19
00:02:03,081 --> 00:02:04,348
Oni to necítí, Charlie.

20
00:02:04,416 --> 00:02:05,516
Já to prostě nemůžu udělat.

21
00:02:05,583 --> 00:02:07,216
Přísahám.

22
00:02:07,284 --> 00:02:08,950
Musíš to udělat rychle.

23
00:02:09,018 --> 00:02:11,451
Jako když si strháváš náplast.

24
00:02:11,519 --> 00:02:12,552
........