1
00:00:58,114 --> 00:00:59,498
<i>Vítejte, ranní ptáčata.</i>

2
00:00:59,499 --> 00:01:01,150
<i>První prohlídka za den</i>

3
00:01:01,217 --> 00:01:03,719
je vždy nejlepší.

4
00:01:03,787 --> 00:01:05,587
Ale ještě než začneme,
může mi někdo říct něco

5
00:01:05,655 --> 00:01:07,306
o bitevní lodi,
na které stojíme?

6
00:01:08,308 --> 00:01:09,625
Hej!

7
00:01:09,692 --> 00:01:11,560
Na <i>Missouri</i> se Japonci
vzdali

8
00:01:11,627 --> 00:01:13,061
Spojeneným silám,
aby ukončili 2. světovou válku.

9
00:01:13,062 --> 00:01:14,796
Velmi dobře.

10
00:01:26,976 --> 00:01:29,644
"Mocná Mo" se účastnila bitev
po celém světě.

11
00:01:29,696 --> 00:01:32,648
Od roku 1992 jsou však tyto zbraně,
včetně samotné <i>Missouri</i>,

12
00:01:32,715 --> 00:01:35,517
vyřazovány z provozu,
a ona si teď užívá

13
00:01:35,585 --> 00:01:37,920
poklidného důchodu
tady v Pearl Harboru.

14
00:01:37,987 --> 00:01:40,189
Teď zvedneme kotvy,

15
00:01:40,256 --> 00:01:41,840
což v lodní řeči znamená

16
00:01:41,925 --> 00:01:43,459
"půjdeme dál".

17
00:01:45,962 --> 00:01:47,596
Ani hnout!
Nehýbejte se!

18
00:01:47,663 --> 00:01:48,663
Ruce nahoru!

19
00:01:48,715 --> 00:01:49,765
Ruce do vzduchu!

20
00:01:49,832 --> 00:01:51,867
Dolů, dolů, dolů!

21
00:01:51,935 --> 00:01:53,235
Dolů.

22
00:01:59,342 --> 00:02:00,609
Odhoďte zbraň!

23
00:02:00,676 --> 00:02:02,677
Já to neudělal!
........