1
00:00:01,535 --> 00:00:02,610
Ne, vážně, myslím,

2
00:00:02,611 --> 00:00:04,788
že jsem konečně přišel na to,
jak vyřešit můj problém se ženami.

3
00:00:04,789 --> 00:00:08,908
Kapybara je největším
zástupcem hlodavců.

4
00:00:08,909 --> 00:00:10,875
Co to má společného
se ženami?

5
00:00:10,876 --> 00:00:15,755
Nic. Byl to jen zoufalý pokus
navrhnout alternativní téma konverzace.

6
00:00:15,756 --> 00:00:18,572
Problém je, že ze mě
nevyzařuje sebevědomí.

7
00:00:18,573 --> 00:00:21,211
Takže jsem se rozhodl,
že až příště potkám ženu,

8
00:00:21,212 --> 00:00:23,373
která se mi bude líbit,
místo abych se držel zpátky

9
00:00:23,374 --> 00:00:26,993
a choval se opatrně,
budu předstírat sebejistotu.

10
00:00:26,994 --> 00:00:28,728
Jo? A jak?

11
00:00:32,554 --> 00:00:33,597
Ahoj.

12
00:00:34,568 --> 00:00:35,996
Jsem Leonard.

13
00:00:37,137 --> 00:00:38,943
A ty jsi překrásná.

14
00:00:38,944 --> 00:00:42,647
Z tvých jiskřiček v očích
mi běhá mráz po zádech.

15
00:00:42,648 --> 00:00:47,508
Vyzvednu tě v osm a zažiješ noc,
na kterou nikdy nezapomeneš.

16
00:00:49,011 --> 00:00:50,441
Kam půjdeme?

17
00:00:54,967 --> 00:00:56,000
Dobré zprávy!

18
00:00:56,001 --> 00:00:57,904
Dostal jsem se do týmu,
který bude pracovat

19
00:00:57,905 --> 00:01:01,068
na novém laserem vybaveném
sledovacím satelitu Ministerstva obrany.

20
00:01:01,069 --> 00:01:04,655
Promiň, ale pokud měníme téma,
myslím, že jsem jako první navrhl

21
00:01:04,656 --> 00:01:08,659
kapybaru, hlodavce
o velikosti mladého hrocha.

22
........