1
00:00:03,874 --> 00:00:05,441
Timmy, čo robíš v mojom kancli?

2
00:00:05,442 --> 00:00:07,076
Len som vám na stole nechal malý darček, pane.

3
00:00:07,077 --> 00:00:11,881
Si už asi štvrtým asistentom čo to spravil!

4
00:00:11,882 --> 00:00:15,318
A pekne si ho zabalil?
No tak to je novinka.

5
00:00:15,319 --> 00:00:17,353
Aj keď už ma niečo také napadlo pane,

6
00:00:17,354 --> 00:00:19,622
ten dar je v skutočnosti od vašej matky.

7
00:00:19,623 --> 00:00:20,673
Že od nej?

8
00:00:20,674 --> 00:00:23,559
Príde do mesta. Juchú.

9
00:00:23,560 --> 00:00:25,862
Bol som prekvapený, že máte matku.

10
00:00:25,863 --> 00:00:28,264
Netušil som, že pochádzate z ľudského mäsa.

11
00:00:28,265 --> 00:00:33,436
Nuž, po tých plastikách
už má v sebe viac umelej hmoty ako mäsa.

12
00:00:33,437 --> 00:00:36,239
Kniha mi je naprd.

13
00:00:36,240 --> 00:00:39,175
Zbraň na painball!
Paráda!

14
00:00:39,176 --> 00:00:41,644
To sa mi páči.
Len do čoho by som tak strelil.

15
00:00:41,645 --> 00:00:44,781
Daj si to na hlavu.

16
00:00:44,782 --> 00:00:47,417
Pane, ako sprostý si myslíte že až som?

17
00:00:47,418 --> 00:00:50,620
Čo porábate mládenci?

18
00:00:50,621 --> 00:00:51,621
Pán Rhodes,

19
00:00:51,622 --> 00:00:54,724
dali by ste si prosím toto na hlavu?

20
00:00:54,725 --> 00:00:57,460
Jasnačka.

21
00:01:09,006 --> 00:01:11,973
Tú knihu vôbec netrafil.

22
00:01:15,973 --> 00:01:25,973
Preložil Janakulka! scott22@post.sk
http://edna.cz/rules-of-engagement/

23
00:01:40,414 --> 00:01:42,882
Dobre zlato, zabav sa.

24
00:01:42,883 --> 00:01:44,650
Jen vás pozdravuje z Philadelphie.
........