1
00:00:16,989 --> 00:00:21,989
DOKTOR A SILURIANÉ
Část Pátá

2
00:00:32,050 --> 00:00:34,689
Neměl jste žádné právo vyzradit jim Brigadýrovy plány.

3
00:00:34,770 --> 00:00:37,045
Zkrátka jsem snažil zabránit masakru.

4
00:00:37,130 --> 00:00:38,245
Jakou máte jistotu,

5
00:00:38,330 --> 00:00:40,286
že ta stvoření se nechystají nastražit léčku?

6
00:00:40,370 --> 00:00:42,167
Musel jsem to risknout.

7
00:00:42,250 --> 00:00:45,925
Alespoň je zde šance,
že se nezačnou zabíjet navzájem.

8
00:00:46,010 --> 00:00:48,922
Viděli jste už lidi?
Mluvili jste s nimi?

9
00:00:49,010 --> 00:00:53,162
Zničil jsem je a teď zničím vás.

10
00:00:59,050 --> 00:01:02,565
Přestaň! Nezabíjej to.
Může to být užitečné.

11
00:01:02,970 --> 00:01:04,847
Proč jsi to zabíjel?

12
00:01:04,930 --> 00:01:08,047
Nepotřebujeme to, neboť ti vojáci
byly vysláni k útoku na nás.

13
00:01:08,130 --> 00:01:09,483
- Už jsem to s nimi vyřídil.
- Doktore!

14
00:01:09,570 --> 00:01:12,403
Nedal jsem ti rozkaz, abys to udělal.

15
00:01:12,530 --> 00:01:16,318
Ale oni nosí zbraně jako tenhle.
Už nám nikdy neublíží.

16
00:01:16,410 --> 00:01:18,685
Ale teď pošlou další.

17
00:01:18,770 --> 00:01:21,887
Zapomínáš, že těch mužů jsou tam milióny.

18
00:01:22,290 --> 00:01:24,565
Potom je zničíme všechny.

19
00:01:27,470 --> 00:01:29,506
UNIT velitel základně.

20
00:01:34,430 --> 00:01:36,261
UNIT velitel základně.

21
00:01:38,630 --> 00:01:41,064
- To není dobré, pane.
- Zkoušejte to dál.

22
00:01:44,430 --> 00:01:46,864
UNIT velitel základně.

23
00:01:49,190 --> 00:01:50,748
Je to hluché, pane.

........