1
00:00:00,980 --> 00:00:03,573
Arthur Gibson, 52,
pracoval ako vedúci predaja,

2
00:00:04,286 --> 00:00:05,556
pre priemyslený podnik.

3
00:00:06,141 --> 00:00:07,326
- Ženatý?
- Nie, rozvedený.

4
00:00:07,435 --> 00:00:09,436
Ďalší. Potrebujeme niekoho na našej strane.

5
00:00:09,437 --> 00:00:11,138
- Deborah Barber, 38.
- Ďalší.

6
00:00:11,139 --> 00:00:12,239
Prečo?

7
00:00:12,240 --> 00:00:14,291
- Nie je dosť sympatická.
- To naozaj?

8
00:00:14,292 --> 00:00:15,709
Sympatia sa dá merať?

9
00:00:15,710 --> 00:00:17,077
Uhm, Maureen Fenton.

10
00:00:17,078 --> 00:00:18,796
Žena v domácnosti.
Rozvedená a znova zosobášená.

11
00:00:18,797 --> 00:00:20,247
Jedna dcéra, 18.

12
00:00:20,248 --> 00:00:22,349
- Ako to urobila?
- Zbraňou.

13
00:00:22,650 --> 00:00:24,434
Zabila svojho manžela,
potom seba.

14
00:00:24,435 --> 00:00:28,655
Ako vyzerá jej dcéra?

15
00:00:28,656 --> 00:00:29,990
Podpísala hromadnú žalobu?

16
00:00:29,991 --> 00:00:31,324
Ako jedna z prvých.

17
00:00:31,325 --> 00:00:32,659
Aká bude na procese?

18
00:00:32,660 --> 00:00:34,294
Dobrá.

19
00:00:34,295 --> 00:00:36,797
Tak je našim testovacím
prípadom.

20
00:00:36,798 --> 00:00:39,533
Uistite sa, nech si
nechá ten kríž na krku.

21
00:00:39,534 --> 00:00:42,102
Ale ja som si myslela,
že to urobí pán Yates.

22
00:00:42,103 --> 00:00:44,805
Tiež sme si mysleli,
ale zľakol sa.

23
........