1
00:02:43,840 --> 00:02:46,598
Hory ožívají

2
00:02:46,849 --> 00:02:51,278
zvukem hudby.

3
00:02:51,528 --> 00:02:53,995
Písněmi, které zpívaly

4
00:02:54,245 --> 00:02:59,134
po tisíce let.

5
00:02:59,386 --> 00:03:02,518
Hory naplňují mé srdce

6
00:03:02,770 --> 00:03:07,366
zvukem hudby.

7
00:03:07,617 --> 00:03:15,055
Mé srdce chce zpívat každou
píseň, kterou uslyší.

8
00:03:15,306 --> 00:03:20,153
Mé srdce chce tlouci jako
křídla ptáků, kteří vzlétají

9
00:03:20,404 --> 00:03:23,497
z jezera na stromy.

10
00:03:23,747 --> 00:03:28,050
Mé srdce chce bít jako
zvuk zvonu, který se nese

11
00:03:28,302 --> 00:03:32,272
s vánkem od kostela.

12
00:03:32,522 --> 00:03:36,033
Smát se jako potok,
když se valí a hopsá

13
00:03:36,283 --> 00:03:39,794
přes kameny stojící mu v cestě.

14
00:03:40,043 --> 00:03:43,930
Zpívat do noci

15
00:03:44,181 --> 00:03:48,067
jako skřivan, co se učí modlit.

16
00:03:48,318 --> 00:03:53,918
Do hor se utíkám,

17
00:03:54,168 --> 00:04:00,352
když je mé srdce osamělé.

18
00:04:00,603 --> 00:04:04,448
Vím, že uslyším

19
00:04:04,698 --> 00:04:09,212
to, co předtím.

20
00:04:09,462 --> 00:04:14,184
Mé srdce bude požehnáno

21
00:04:14,435 --> 00:04:23,043
zvukem hudby.

22
00:04:23,294 --> 00:04:28,434
A budu zase znovu...

23
00:04:28,685 --> 00:04:39,215
...zpívat.

24
00:07:27,000 --> 00:07:33,580
Salzburg, Rakousko, v posledních
zlatých dnech třicátých let.
........