1
00:00:00,505 --> 00:00:03,140
<i>Děti, na podzim roku 2010,
to vypadalo,</i>

2
00:00:03,141 --> 00:00:06,076
<i>že teta Lily mluví
pořád o tom samém - o dítěti.</i>

3
00:00:06,077 --> 00:00:09,472
Bože, Po tom burgeru jsem toužila celý den.

4
00:00:09,507 --> 00:00:11,431
Víš, co opravdu pomáhá

5
00:00:11,432 --> 00:00:13,032
ženám při početí?

6
00:00:13,033 --> 00:00:14,300
Hlen v děložním hrdle.

7
00:00:16,603 --> 00:00:18,805
Bože, těším se, až ten film uvidím.

8
00:00:18,806 --> 00:00:19,972
Slyšela jsem, že je opravdu děsivý.

9
00:00:19,973 --> 00:00:21,107
Změna plánu.

10
00:00:21,108 --> 00:00:23,109
Myslela jsem, že násilí by nebylo dobré

11
00:00:23,110 --> 00:00:24,344
pro můj budoucí plod,

12
00:00:24,345 --> 00:00:28,481
tak jsem půjčila video o rození do vody.

13
00:00:30,651 --> 00:00:33,485
Nevědí co to je.

14
00:00:33,486 --> 00:00:35,520
Prostě se to objevilo na mámčiným rentgenu.

15
00:00:35,521 --> 00:00:36,855
Podívej na ten betlémek.

16
00:00:36,856 --> 00:00:39,391
<i>Koneckonců, to nebyl problém.</i>

17
00:00:39,392 --> 00:00:41,910
<i>Tedy až do noci
Barneyho boutonniere.</i>

18
00:00:41,911 --> 00:00:43,061
Ty máš na sobě kytku.

19
00:00:43,062 --> 00:00:44,429
Díky.

20
00:00:44,430 --> 00:00:46,498
To nebyl kompliment.
Jen poznámka.

21
00:00:46,499 --> 00:00:48,367
Já vím.
Proč to máš na sobě?

22
00:00:48,368 --> 00:00:49,267
Proč Barney dělá cokoliv?

23
00:00:49,268 --> 00:00:51,770
Přesně. Pro vědu.

24
00:00:51,771 --> 00:00:53,572
Je tu 83% spojitost
........