1
00:00:04,271 --> 00:00:07,369
PILÍŘE ZEMĚ
6. Část - Čáry

2
00:00:09,385 --> 00:00:16,264
Překlad: Ant

3
00:01:42,388 --> 00:01:44,389
Byl mým přítelem.

4
00:01:45,658 --> 00:01:48,092
Dal nám tuto katedrálu.

5
00:01:48,160 --> 00:01:50,261
Plánovali jsme,

6
00:01:50,329 --> 00:01:52,464
hádali jsme se

7
00:01:52,531 --> 00:01:54,132
a snili.

8
00:01:56,669 --> 00:01:58,636
Zdá se nemožné...

9
00:01:59,738 --> 00:02:01,573
že je pryč.

10
00:02:04,310 --> 00:02:05,810
Byl...

11
00:02:15,054 --> 00:02:18,223
William Hamleigh všechno spálil
a zavraždil Toma.

12
00:02:18,290 --> 00:02:21,826
Pokusil se upálit i mě,
ale Alfred ty plameny uhasil.

13
00:02:21,894 --> 00:02:23,962
Měl by za to viset!

14
00:02:24,029 --> 00:02:25,096
Kdo ho zatkne?

15
00:02:25,164 --> 00:02:26,798
Nemáme krále.
Nemáme královnu.

16
00:02:26,866 --> 00:02:28,666
V této zemi neplatí žádný zákon!

17
00:02:28,734 --> 00:02:30,768
Brzy už bude.
Válka skončila.

18
00:02:30,836 --> 00:02:33,204
Maud a Gloucester
uprchli do Francie

19
00:02:33,272 --> 00:02:34,873
a Stephen se stal zase králem.

20
00:02:36,041 --> 00:02:38,209
Můj bože!

21
00:02:39,345 --> 00:02:40,979
Dobrý bože!

22
00:02:41,046 --> 00:02:42,614
Co?

23
00:02:42,681 --> 00:02:44,883
To Maud udělila povolení pro trh!

24
00:02:44,950 --> 00:02:46,150
........