1
00:01:14,224 --> 00:01:17,549
O 10 LET POZDĚJI
1156 n.l.

2
00:01:21,667 --> 00:01:23,034
Dobré ráno.

3
00:01:24,403 --> 00:01:27,204
Když jsme teď dokončili klenbu,

4
00:01:27,272 --> 00:01:29,273
začneme pracovat na věžích.

5
00:01:29,341 --> 00:01:32,204
Jsou to dva prsty ukazující na nebe,

6
00:01:32,239 --> 00:01:34,045
ale také dvojnásobně
podpírají zeď chrámové lodi.

7
00:01:34,112 --> 00:01:39,016
Náš rozpočet je napjatý,
ale náš časový rozvrh ještě napjatější.

8
00:01:39,084 --> 00:01:42,954
Takže musíme být rychlí a pilní.

9
00:01:43,021 --> 00:01:45,256
A tentokrát už tu chyby nemají místo.

10
00:01:45,324 --> 00:01:48,793
Tento kostel dokončíme,
dokud bude vládnout mír.

11
00:01:48,860 --> 00:01:51,462
Další válka by nás
mohla absolutně utnout.

12
00:01:51,530 --> 00:01:52,997
A teď, Matthew...

13
00:01:58,303 --> 00:01:59,904
Mám strach, otče.

14
00:01:59,972 --> 00:02:04,475
Dobrý bože, Eustaci!
Z čeho bys jen mohl mít strach?

15
00:02:04,543 --> 00:02:06,611
Udělám špatné rozhodnutí.

16
00:02:06,678 --> 00:02:09,246
Králové nedělají špatná rozhodnutí.

17
00:02:09,314 --> 00:02:11,449
Tví rádci ti budou radit.

18
00:02:11,516 --> 00:02:13,250
Ale jestli se něco pokazí,

19
00:02:13,318 --> 00:02:16,120
je to jejich chyba,
že tě plně neinformovali.

20
00:02:16,188 --> 00:02:17,188
Teď se posaď.

21
00:02:18,457 --> 00:02:20,625
Přiveďte navrhovatele.

22
00:02:22,961 --> 00:02:25,162
Nedělej si z toho starosti.

23
00:02:25,230 --> 00:02:27,031
Jsi králem jen pro toto ráno.

24
........