1
00:00:01,141 --> 00:00:03,226
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:03,226 --> 00:00:07,731
Potřebuješ jméno, co takhle Mike?
Retrovirus funguje, to je jasné.

3
00:00:07,731 --> 00:00:12,152
- Jen se na toho kluka koukni.
- Stávám se tím, kým jsem byl.

4
00:00:12,152 --> 00:00:15,948
Nejen že se náš poručík vrátil k Wraithům,
ale ví, že Atlantis stále existuje.

5
00:00:15,948 --> 00:00:19,326
Odhalili jsme mateřskou loď
směřující k Atlantis.

6
00:00:19,326 --> 00:00:21,453
Myslím, že můžeme předpokládat,
že to je Michael.

7
00:00:21,453 --> 00:00:26,249
Váš retrovirus nám umožní
krmit se znepřátelenými Wraithy.

8
00:00:26,249 --> 00:00:28,085
- Přijímáme zprávu!
- Co je to přesně?

9
00:00:28,085 --> 00:00:31,421
Všechno, co jsme kdy chtěli vědět
o wraithské technologii, ale báli se zeptat.

10
00:00:31,421 --> 00:00:35,842
Jakmile přiletíme na dosah, můžeme
přenést kanystr do komory CO2 a... bum!

11
00:00:35,842 --> 00:00:40,347
- Jedna dewraithizovaná mateřská loď.
- Trochu jsme... změnili plán.

12
00:00:40,347 --> 00:00:43,642
Dvě mateřské lodě směřují k nám,
pane. Jedna je ta přátelská.

13
00:00:43,642 --> 00:00:46,979
Královna chce, abyste viděli
ovoce své práce.

14
00:00:46,979 --> 00:00:49,648
Uvnitř plánů mateřské lodě
byl červ - počítačový virus.

15
00:00:49,648 --> 00:00:50,565
Co si vzali?

16
00:00:50,565 --> 00:00:53,485
Umístění všech světů
z naší databáze.

17
00:01:01,076 --> 00:01:04,329
S několika F302 bychom jim mohli zničit
hyperpohon a získat trochu času.

18
00:01:04,329 --> 00:01:05,831
Do toho!

19
00:01:06,665 --> 00:01:08,834
Štíty na 60%.

20
00:01:13,630 --> 00:01:17,009
- Nepřátelské kontakty!
- Dýko 3 a 4, kryjte nám záda!

21
00:01:17,009 --> 00:01:18,260
Rozumím.

........