1
00:00:01,501 --> 00:00:05,713
- V minulém dílu jste viděli...
- SGC v současné chvíli nemá jiné lodě,...

2
00:00:05,713 --> 00:00:08,633
...které by mohly Wraithy napadnout,
než dorazí na Zemi.

3
00:00:08,633 --> 00:00:10,426
I kdybychom je dohnali,...

4
00:00:10,426 --> 00:00:15,032
- ...nevím, jak dlouho bychom vydrželi.
- Ta ohavná změna, kterou jsi prošel,...

5
00:00:15,032 --> 00:00:18,017
- ...tě navždy poznamenala.
- Nebylo by moudřejší...

6
00:00:18,017 --> 00:00:21,896
- ...poslat Daidala se ZPM zpátky na Zemi?
- Pplk. Shepparde, jste to vy?

7
00:00:21,896 --> 00:00:22,730
Kdo je to?

8
00:00:22,730 --> 00:00:25,441
Zaměřte záďové generátory
hyperpohonu, to bude nejúčinnější.

9
00:00:25,441 --> 00:00:29,403
Tahle loď je vážně poškozená.
Je těžké najít něco, co bych mohl přetížit.

10
00:00:29,403 --> 00:00:31,239
Tak k tomu pusťte Mika.

11
00:00:31,239 --> 00:00:33,407
No tak. Pomáhá nám.

12
00:00:33,407 --> 00:00:37,495
- Mateřská loď na ně zahájila palbu, pane.
- Přeneste je přímo na můstek.

13
00:00:37,495 --> 00:00:40,164
Poslední výbuch zničil
podporu života a zálohy nenabíhají.

14
00:00:40,164 --> 00:00:43,167
Jediný dýchatelný vzduch na světelné
roky daleko je na wraithské lodi.

15
00:00:43,167 --> 00:00:46,045
- A také jsou na ní Wraithové.
- Pokud tam nepošleme plyn.

16
00:00:46,045 --> 00:00:49,340
- Dokončíme původní plán.
- Můžete začít posílat lidi, pane.

17
00:00:49,340 --> 00:00:52,969
Jsou tu jen lidé a vzduch je čistý.
Z nejhoršího jsme venku.

18
00:00:54,679 --> 00:00:56,681
Příchozí červí díra!

19
00:00:58,658 --> 00:01:00,493
Otevírám iris.

20
00:01:02,370 --> 00:01:05,039
Přijímám video přenos.

21
00:01:05,608 --> 00:01:08,042
Velitelství SG, tady Atlantis.

22
00:01:08,084 --> 00:01:11,671
Jsem tady, Teylo.
........